Bas Muijs reikt Pruimenbloesemprijs 2017 uit

The Optimist 13 feb 2017 Samenleving

De eervolle Pruimenbloesemprijs is dit jaar uitgereikt aan het trio Eliana Droog (NVA), Toine Korthout (NAAV) en Roland Pluut (NPVA). De prijs is een erkenning voor hun jarenlang inzet de 21% BTW op de zogeheten alternatieve zorg op te heffen.

In 2012 werd de BTW-heffing ingevoerd met het Lente-akkoord dat de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie toen sloten. Daardoor werden de meeste alternatieve behandelingen extra kostbaar. “ Dit ging ten koste van de vrijheid je behandeling zelf te kunnen bepalen “ stelde Roland Pluut indertijd al. De BTW-heffing moest niet doorgaan.

Lobby

Roland Pluut, Toine Korthout en Eliane Droog organiseerden samenwerking tussen patiënten en behandelaars. Samen zetten zij acties in gang. Met intensieve lobby werd de druk naar het Parlement opgevoerd om niet met de wet in te stemmen. Zo organiseerden zij een handtekeningenactie en boden zijn op 6 november 2012 een petitie met meer dan 50.000 handtekeningen aan. Dit leidde tot kritische Kamervragen, maar de wet vond toch doorgang en werd in 2013 van kracht.

Geen BTW op zorg

Onderdeel van de lobby was intensief overleg met het Ministerie van Financiën. Toetsing toonde al aan dat de wet juridisch onhoudbaar zou zijn. Na invoering van de wet werd de kwestie voorgelegd aan de kantonrechter. En met succes! De zaak werd gewonnen. Ook het hoger beroep werd gewonnen. Kortom, de vrijstelling van BTW op alternatieve behandelingen is nu een feit. Nog een voordeel: aan de vrijstelling zijn randvoorwaarden zoals de juiste opleiding van de behandelaar verbonden. Een langgekoesterde wens om tot kwaliteitsborging van behandelingen te komen werd hiermee ook vervuld.

Strijdbaar & succesvol

Onder de strijdbare mensen die het voor elkaar kregen dat de betreffende BTW werd afgeschaft, was het fanatieke trio Eliane Droog, Toine Korthout en Roland Pluut. Zij vormden de kernleden van de campagnes die de Staatssecretaris op 29 maart 2016 deed besluiten de BTW-heffing terug te draaien. Op 3 februari 2017 kwam de erkenning: zij ontvingen uit handen van acteur en presentator Bas Muijs de Pruimenbloesemprijs 2017. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in het Hahnemann Instituut in aanwezigheid van vele trotse genodigden en belangstellenden.

Wat betekent de Pruimenbloesemprijs?

De Pruimenbloesemprijs wordt sinds 2009 uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk maken voor de acupunctuur. Dit jaar is de prijs voor de vierde keer uitgereikt. De naam van de onderscheiding verwijst naar de vasthoudendheid en veerkracht van de bloesem van de pruimenboom. Die komt ondanks de koude tot bloei en kondigt zo het einde van de winter en de start van de lente aan.De vergelijking met de winnaars van de onderscheiding is treffend: zoals pruimenbloesem onder moeilijke omstandigheden tot bloei kan komen, zijn zij op hun best wanneer onrecht bestreden moet worden.

Ondanks de kritiek en tegenwerking die de alternatieve zorg vaak ten deel valt zetten zij zich ten behoeve van al de mensen die van deze zorg afhankelijk zijn ervoor in deze zorg toegankelijk te houden. Met het uitreiken van de Pruimenbloesemprijs steekt de NVPA de winnaars een symbolisch hart onder de riem als erkenning voor de bijzondere bijdrage die ze leveren aan de ontwikkeling van acupunctuur en een betere zorg in Nederland.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >