Australië maakt begin met bescherming bedreigde natuur

The Optimist 5 okt 2022 Natuur & Milieu

Nadat door allerlei organisaties, wetenschappers en natuurbeschermers de noodklok was geluid, is de Australische regering met een plan gekomen om de natuur te helpen herstellen en bedreigde diersoorten een veilige plek te bieden.

Met rust laten

Kern van het tienjarenplan is het aanwijzen van een groot gebied dat wordt ingericht om – vaak zeldzame – dieren en planten met rust te laten. Bijna tweeduizend inheemse diersoorten worden met uitsterven bedreigd in Australië. Dat heeft aan de ene kant te maken met de gevolgen van klimaatverandering (zoals droogte, bosbranden en opwarming van de wateren). Aan de andere kant liggen de oorzaken bij de industrie (mijnbouw), stadsuitbreiding en het kappen van bossen.

Stapsgewijs

Critici wijzen erop dat de plannen nog niet concreet genoeg zijn. Volgens hen is het beschikbare budget (bijna 150 miljoen euro voor het komende jaar) te gering. De Australische regering benadrukt dat het een langetermijnplan is en dat het stapsgewijs wordt uitgerold, te beginnen met de bescherming van 110 bedreigde diersoorten. Afgelopen zomer kondigde milieuminister Tanya Plibersek aan dat volgend jaar nieuwe milieuwetten worden ingevoerd. Tevens zegde ze toen al toe om 30 procent van het Australisch grondgebied tot beschermd gebied te verklaren in 2030. Het gepresenteerde plan is hiertoe een eerste aanzet.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie