Afvalwater zuiveren met behulp van microalgen

The Optimist 15 jun 2023 Natuur & Milieu

Start-up NXO-Engineering  ontwierp een waterzuiveringsmethode die gebruik maakt van microalgen. Dankzij de algen is dit een schoner proces. Het bedrijf werkt aan een koolstofneutrale installatie.

In stilstaand water groeien al snel algen. Drabbige groene waterplanten die doen voorkomen dat het water niet schoon meer is. Ironisch genoeg zouden die planten nu juist een rol kunnen gaan spelen bij het waterzuiveringsproces.

Verbetering

Aanjager van de innovatie is NXO-Engineering, een jong bedrijf dat de afgelopen vijf jaar gewerkt heeft aan een nieuwe manier van waterzuivering. Het bedrijf wil inspelen op de voortdurende verbetering van de zuiveringsprestaties door een stakeholder te zijn in de energie- en milieutransitie.

Microalgen

Verontreinigd water is geschikt voor algengroei vanwege de aanwezigheid van zowel macro- als microvoedingsstoffen. In het water ontstaat een symbiose tussen de algen en bacteriën: de algen produceren zuurstof, wat de bacteriën gebruiken bij het produceren van koolstofdioxide en water. Deze stoffen gebruiken de algen op hun beurt weer in een cyclisch proces. Bij dit proces kan het water hergebruikt worden en kan de algengroei zich uitbreiden. Het slib genereert een energieoverschot in de vorm van methaan, dat kan worden verkocht of gebruikt in warmtekrachtkoppeling.

Huidige technologieën voor het zuiveren van water gebruiken veel energie. Dankzij deze methode hoopt NXO-Engineering dit proces een beetje groener te maken op natuurlijke wijze. Hun slogan is hoopvol: ‘Wij vinden niets uit dat de natuur niet eerder heeft ontworpen.’

NXO engineering

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie