FriDaily: Aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd in 13 jaar

The Optimist 29 sep 2023 Natuur & Milieu

De minister-president van Nepal heeft onlangs aangekondigd dat de tijgerpopulatie in Nepal aanzienlijk is toegenomen. In dertien jaar tijd is de populatie bijna verdrievoudigd. Volgens WWF bereikte de tijgerpopulatie in Nepal een dieptepunt in 2009. Toen waren er slechts 121 tijgers in het wild over. Gelukkig hebben uitgebreide inspanningen op het gebied van natuurbescherming hun aantal met 190% doen toenemen naar 355.

Het succes van Nepal kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de oprichting van nationale parken, de introductie van een wildcorridor met India en de strenge aanpak van illegale stroperij. Het veldpersoneel heeft in totaal 16.811 dagen besteed aan het onderzoeken van de populatie. Het personeel heeft meer dan 18.928 vierkante kilometer land doorgespit, wat overeenkomt met 12 procent van het totale landoppervlak van Nepal.

In 2010 werd het doel gesteld om de tijgerpopulatie te verdubbelen tijdens de St. Petersburg International Summit on Tiger Conservation. Het streefjaar werd vastgesteld als 2022, wat het volgende Chinese jaar van de tijger was.

In 2010 bedroeg het totale aantal tijgers slechts 3.200. Ter vergelijking, honderd jaar geleden zwierven er bijna 100.000 tijgers in het wild rond. Nu vertoont de tijgerpopulatie wereldwijd een opwaartse trend. Volgens een nieuwe tijgerbeoordeling van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is de tijgerpopulatie wereldwijd sinds 2015 met 40% gestegen. Hoewel tijgers nog steeds bedreigd zijn, zouden ze met conservatie-inspanningen in de nabije toekomst uit de gevarenzone kunnen komen.

 

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie