250 mensen staan op een paal. Dit is waarom.

The Optimist 23 mei 2018 Samenleving

Het is niet altijd even makkelijk om om hulp te vragen als je ergens mee zit. Bij jongeren blijkt dit ook vaak het geval te zijn, met name als het om mentale problemen gaat. Organisatie MIND wil dit aanpakken. Driekwart van de mentale problematiek ontstaat namelijk al voor het 24ste levensjaar. Toch zoeken jongeren vaak geen hulp. MIND pakt dit probleem aan en organiseert daarom een evenement: Last Man Standing.

Last Man Standing

In Nederland kampt één op de vijf jongeren al voor het negentiende levensjaar met ernstig psychische problemen. Zelfdoding is zelfs doodsoorzaak nummer één is onder jongeren tussen de twintig en vijfentwintig jaar. Praten kan helpen en therapie is daarvoor noodzaak. Toch is dit laatste niet altijd even makkelijk. Het is natuurlijk al een stap om om hulp te vragen, maar de stap is nog groter door de lange wachtlijsten in de (jeugd-)ggz. In de editie van 2017 van Last Man Standing vroeg MIND dan ook al aandacht voor deze te lange wachtlijsten. Dit jaar vraagt MIND aandacht voor de psychische problemen bij jongeren.

Praten over je problemen

Voor het evenement gaan 250 deelnemers op 23 juni zo lang mogelijk op een paal staan. Hiermee kunnen de deelnemers geld ophalen, dat dit jaar naar de MIND Young Academy gaat, een initiatief dat jongeren op het vmbo en mbo leert om over hun problemen te praten. Hier leren de jongeren hoe zij psychische klachten kunnen herkennen en hoe zij kunnen praten over hun klachten. Ook wordt geleerd wat je kunt doen als je klachten ervaart. Het mooie is dat deze lessen niet zomaar door iemand worden gegeven, maar door ervaringsdeskundigen en dus leeftijdsgenoten. Deze leeftijdsgenoten, ook wel peer educators genoemd, hebben zelf ook te maken (gehad) met psychische problemen en kunnen de jongeren dus goed begrijpen én helpen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie