100.000 woningen sneller van het gas

The Optimist 15 apr 2020 Samenleving

Woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afgesproken om 100.000 huurwoningen in een hoger tempo van het aardgas af te krijgen zonder extra kosten voor de huurders. Meer dan de helft van deze woningen wordt aangesloten op warmtenetten in stedelijke gebieden.

Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Startmotorkader’ dat vandaag gepresenteerd wordt. De betrokken partijen beloven huurders dat het aardgasvrij maken van hun woning ze geen extra geld gaat kosten. Een deel van de woningen wordt versneld gerenoveerd. Het andere deel valt onder de ‘startmotor’. In deze categorie vallen 55.000 huurwoningen die versneld worden aangesloten op een warmtenet. Dit kan allemaal zonder extra kosten, want het Rijk stelde hier vorige maand een subsidie voor beschikbaar van 200 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat in 2050 zeven miljoen Nederlandse huizen van het aardgas af zijn, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het Startmotorkader is hier een uitwerking van. De eerste stap om van het aardgas af te komen, is de ontkoppeling van anderhalf miljoen woningen in 2030. Het akkoord biedt voldoende basis om op lokaal niveau sneller overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en tegelijkertijd het betaalbaar houden van de warmtelevering.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie