Colofon

UITGEVER
Uitgeverij The Optimist B.V.

ZAKELIJKE LEIDING NEDERLAND
Roland Pluut

REDACTIE
Brian de MelloLaura Boeters, Yildiz Celie

VORMGEVING
Irma Theunisse

MET MEDEWERKING VAN
Sabina Knezevic, Inge Kramp, Max Michelsen en vele van onze lezers.

BRIEF AAN DE REDACTIE
redactie@theoptimist.nl
Antwoordnummer 91088, 2509 VC Den Haag
The Optimist behoudt zich het recht voor correspondentie van lezers te redigeren voor duidelijkheid of lengte.

ADRES (geen bezoekadres)
Mercuriusweg 92, 2516 AW Den Haag

Kvk nummer: 59366303
BTW nummer NL853443439B01

e info@theoptimist.nl
www.theoptimist.nl

ADVERTENTIES
Meer informatie

BESTELLINGEN

Het nieuwste nummer is, naast 2.000 verkooppunten in het land, HIER ook online verkrijgbaar.

© 2018 Uitgeverij The Optimist B.V. of de individuele auteurs.