Voorwoord Roland Pluut: Gecommitteerd

Roland Pluut 183 november / december 2018 Samenleving

Zo nu en dan stel ik mezelf in gedachten de vraag hoe het verder moet met de wereld. Ja, hij draait voorlopig door, maar het is misschien eerder ondanks in plaats van dankzij de mens. En net als ik op het punt sta te verzuchten dat we als mensheid wel erg hardleers zijn, is er een sprankje hoop, een prachtig initiatief of een positief gebaar om blij van te worden. Soms is het iets kleins, soms iets groots, maar altijd iets optimistisch.

Eén van die grote dingen was de Global Climate Action Summit in San Francisco, waar ik onlangs samen met hoofdredacteur Lisette Weber-Ziere bij mocht zijn. Het liep er over van de bekende en minder bekende wereldburgers: Al Gore, Unilever’s CEO Paul Polman, een groot aantal Climate Change functionarissen uit diverse landen, de acteur Harrison Ford, onze eigen staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat: Stientje van Veldhoven. Waarbij we vooral de vele minder bekende mensen niet mogen vergeten. Mensen die vol passie en met visie bijdragen aan de vele initiatieven die maken dat ook in de toekomst onze planeet gezond blijft. Het kernwoord van de bijeenkomst was commitment, zowel van individuen als van landen, overheden, bedrijven en instellingen. Geen loze beloftes, maar werkelijke, beoogde inspanningen om het klimaatakkoord van Parijs te bekrachtigen. De ambitie was om op vijf gebieden een verschil én vaart te maken: gezonde energiesystemen, inclusieve economische groei, duurzame leefomgevingen, rentmeesterschap voor land en zee en transformerende klimaat-investeringen. Stuk voor stuk onderwerpen waar The Optimist graag over schrijft.

En daar was opeens dat sprankje hoop. Kort voordat de Summit begon, sleepte Boyan Slat’s team van The Ocean Cleanup zijn eerste bouwsel uit de haven van San Francisco voor de plastic-opruim-primeur. Simpelweg om water schoner te maken. Het gevaarte dat onder de Golden Gate-brug doorvoer, leek wel een enorme slinger van David, die op weg was om de plastic Goliath te trotseren.

Dat er nu wordt gepoogd de ‘plastic soep’ een kopje kleiner te maken, is een loffelijk streven. Een heus commitment. Want dat water is voor alles van levensbelang. Reden te meer om eens met een andere bril naar water te kijken, zoals we in het omslagthema uitgebreid doen vanaf pagina 26.

Roland Pluut, uitgever
rp@theoptimist.nl

P.S.: Soms zijn het kleine dingen die groot worden, die helpen optimistisch te blijven. Want u weet hoe het met Goliath afliep. Denkt u daar, net als ik, even aan als u weer een slokje water neemt?

Roland Pluut

Roland Pluut

Roland Pluut is een Ode-lezer van het eerste uur. Roland ondersteunde Ode om dit initiatief...

Meer over Roland Pluut >

Reacties

Geef een reactie