Voel je welkom bij Club Groeneveld

The Optimist 20 aug 2021 Zingeving

Het mysterie van het mens-zijn is het onderzoeken waard. Dat vinden ze bij Club Groeneveld, een bron voor menselijk leiderschap voor leiders van vandaag én leiders van morgen. Het team beschrijft zijn visie en zal in de komende edities van The Optimist meerdere verhalen en inzichten van Club Groeneveld delen.

DOOR: MARCEL TJEPKEMA

Wat is Club Groeneveld? Dat is een vraag die we vaker krijgen. Club Groeneveld is vooral het topje van een ijsberg die zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld heeft met steeds weer nieuwe antwoorden, inzichten en verlangens met betrekking tot de menselijke maat.
Het is een feit dat we nu in een uiterst turbulente tijd leven. Vele diepliggende onvolkomenheden in onze samenleving komen aan de oppervlakte en maken duidelijk dat we als mens met een aantal crises te maken hebben. Mogelijk zijn deze crises een afgeleide van de werkelijke crisis waarin wij ons bevinden: een crisis van het mens-zijn.

Stilstaan bij wie we denken te zijn

We zijn ontegenzeggelijk met een overgang bezig. De geschiedenis leert ons dat we daarin te maken hebben met universele vragen, dilemma’s en twijfels en worden teruggeworpen op wie we zijn; ons mens-zijn. Vroeg of laat wordt voor iedereen duidelijk dat we moeten stilstaan bij onze menselijke natuur. Daarin is het belangrijk onszelf de vraag te stellen wie we denken te zijn en ook wie we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te scheppen voor onszelf en voor het overige leven op aarde.
Je kunt zeggen dat het belangrijk is om een nieuwe taal te ontwikkelen om de mens van nu te beschrijven. Dat doen we het beste samen. Het gaat erom dat we weer een taal leren die dicht bij huis is; die over ons gaat. Anders komen we nooit uit de spanningen, uit de polarisatie, uit de radicalisering.

Heel en geïnspireerd blijven

Wij geloven er sterk in dat voor de overgang plekken nodig zijn. Plekken die helpen om samen met deze taal aan de slag te gaan. Plekken die je als mens geruststellen, je leren om heel en geïnspireerd te blijven en plekken die spreken tot die bijzondere impulsen, die maken dat we ons verdiepen in het mysterie van ons mens-zijn.
Door middel van kennis, ervaringen, samenkomst en praktische tools helpen we om iets van menselijkheid terug te brengen in de wereld.
Club Groeneveld is in 2017 opgericht als initiatief van Stichting Buitenfonds. Onder andere in samenwerking met ons team. We zijn nog elke dag dankbaar voor deze kans. Het begon met het idee om een directeurennetwerk op te richten en zo beslissers dichter bij de natuur te brengen. Dit idee is nu nog steeds belangrijk. Al is er door de jaren heen veel veranderd. Onder andere dat wij met ons team Club Groeneveld als onafhankelijke organisatie door hebben mogen zetten. Wat startte als netwerk over natuur en leiderschap voor een selecte groep leiders, is inmiddels een plek geworden waar jaarlijks honderden mensen samenkomen, deelnemen en oefenen.
De meeste mensen ontdekken Club Groeneveld op aanbeveling, via bevriende leermeesters of via de podcasts en longreads die we maken. Het leert ons dat we iets raken dat er in deze tijd toe doet. Dat het belangrijk is om te bezinnen op vragen die we wellicht al veel te lang genegeerd hebben.

‘Veel weten we niet en zullen we gezamenlijk moeten onderzoeken.’

Bron voor menselijk leiderschap

Vandaag de dag zouden we Club Groeneveld beschrijven als bron voor menselijkheid; menselijk leiderschap. We zijn een leeromgeving, een school, een oefenplek die je helpt om geïnspireerd te blijven leven en werken in een tijd die steeds meer van je vraagt. Om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. Om je hart weer aan te leren spreken, je intuïtie te volgen en een gevoel van in-de-wereld-zijn te ervaren.
Onze programma’s ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ samen met Jaap Voigt en ‘Wie denken we wel niet dat we zijn’ met Matthijs Schouten zijn hier expressies van. Sinds deze programma’s zijn we als team en als gemeenschap in een ontwikkeling terechtgekomen die als niet meer te stoppen voelt. Het is niet alleen dat we hard aan het werk zijn, maar er is ook iets aan het werk dat als vanzelf lijkt te gaan.

Wezenlijke inspiratie oproepen

Groter worden, uitbreiden, de toekomst; het gaat voor ons over continue verdieping van de inhoud. Het belangrijkste is dat we er naar streven om voeding voor de ziel te brengen. In deze voeding komen menselijke vragen aan de orde en vragen omtrent samen leven en samen werken die al zo oud zijn als de mensheid zelf. Deze vragen moeten nu voorzien worden van een jas van deze tijd.
Veel weten we niet en zullen we gezamenlijk moeten onderzoeken. Er zijn nu geen standaard antwoorden meer voor de problemen waar wij als mens, als leider en als samenleving voor staan.
De vormen waarin wij de inhoud presenteren zijn talrijk:
– We maken podcasts en longreads om wijsheid en ideeën over wijs denken, spreken, handelen en leven een geluid te geven.
– We ontwikkelen verdiepende lezingen en opleidingsprogramma’s om te leren en te oefenen.
– We organiseren inspiratiereizen om zelf te onderzoeken en de ervaring aan te leren gaan.
– We faciliteren retraites om stil te worden.
– We maken gebruik van boeken, theater, poëzie, games, het opzetten van briefwisselingen over onderwerpen en intervisiegroepen om de moeilijkheden in de dagelijkse praktijk te bespreken.
Onze intentie is om inspiratie, hoop, schoonheid, rust, herkenning en moed te bieden en op te roepen. Voor een uur misschien, een dag, een week, een leven. Misschien zelfs voor over meerdere generaties.

Ga mee op reis

Er zijn veel manieren om mee te doen en op de hoogte te blijven van Club Groeneveld. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons via LinkedIn of Instagram. Neem deel aan onze programma’s of ontdek hoe je je als lid kunt aansluiten. Wij vinden het fijn als je soms even of voor langere tijd mee op reis wilt zijn. •

Meer informatie: www.clubgroeneveld.nl

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie