Eerherstel (door Petra Maartense)

Het boek 'Eerherstel ~ een nieuw begin' rekt de grenzen op van je waarneming en beleving van de wereld om je heen. Het laat zien hoe alles een spiegel is en hoe oude patronen zich kunnen blijven herhalen zolang je je er niet bewust van bent. Aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen, zowel uit de journalistiek als persoonlijk, vertelt Petra haar verhaal. Maar het is niet alleen haar verhaal, het is ook jouw verhaal. Het is een universeel verhaal.

“De wereld zit nu in een overgangsfase, het is logisch dat dat niet zonder slag of stoot gaat. We gaan van ‘de oude wereld’ naar ‘de nieuwe wereld’. Oude zaken, zoals ongelijkheid, machtsmisbruik, manipulatie en schuld passen niet meer in de nieuwe wereld. Dit zijn diepgaande processen, nodig om al het ‘oude’ op te ruimen. We bewegen ons naar een nieuw tijdperk: Het nieuwe is er al, het oude stribbelt nog tegen. Net zoals onze eigen mind soms nog flink kan tegenstribbelen.”

“Wat ik beoog is om dat wat veel te vaak als ‘zweverig’ of ‘spiritueel’ wordt afgedaan zonder goed begrepen te zijn, inzichtelijk, simpel en toegankelijk te maken voor iedereen. Ik laat de logica zien, die vergelijkbaar is met natuurkunde, alleen leren we het niet op school en komt het meestal niet overeen met onze ‘oude’ manier van denken. Ik heb het grondig aangepakt. Als de journalist die ik (ook) ben, ben ik vragen gaan stellen, gaan lezen, onderzoeken, ervaren, uitproberen, ontdekken, maar vooral op zoek gegaan naar de essentie. Ik wist dat het eenvoudig moest zijn en dat is het uiteindelijk ook.”

 

59,95

Beschrijving

Eerherstel

Een nieuw begin
Petra Maartense
Uitgeverij Happy View
ISBN: 978-90-816481-3-4
254 pagina’s | € 49,95

 

Extra informatie

Auteur

Petra Maartense

ISBN

978-90-816481-3-4