Privacy

Privacy

The Optimist media(‘The Optimist‘) is zich ervan bewust dat haar klanten, bezoekers, gebruikers en anderen die www.theoptimist.nl bezoeken (samen of individueel ‘Gebruikers’ genoemd), prijs stellen op hun privacy. Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over het gebruik en het tonen van Gebruikersinformatie die verzameld wordt op de The Optimist Site. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten van uw bezoek aan de The Optimist Site.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en is onderworpen aan de The Optimist Gebruiksvoorwaarden. Uw bezoek aan de The Optimist Site en alle persoonlijke informatie die u op de The Optimist Site verstrekt, zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden.

Alle video-, beeld- of andere inhoud die geplaatst wordt ten behoeve van de Gebruikers van de The Optimist Site, wordt daarmee gepubliceerde inhoud en wordt niet beschouwd als persoonsgegevens als bedoeld in deze privacyverklaring.

Informatie die door The Optimist verzameld wordt

 • Door de Gebruiker geleverde informatie: U verstrekt bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en e-mail adres) aan The Optimist wanneer u besluit deel te nemen aan verschillende activiteiten op de The Optimist Site, zoals het uploaden van foto’s, het posten van berichten in onze forums of bij de opmerkingen, het meedoen aan wedstrijden of sweepstakes, het gebruik maken van aanbiedingen, antwoorden op onderzoekjes of het aanmelden voor nieuwsbrieven of andere mailing lists.
 • Informatie uit cookies: Wanneer u de The Optimist Site bezoekt, kunnen we een (1) of meerdere cookies (een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke karakters) aan uw computer zenden, waardoor uw browser geïdentificeerd wordt. The Optimist gebruikt zowel permanente als tijdelijke cookies. Een permanente cookie blijft achter wanneer u uw browser afsluit. Uw browser kan permanente cookies ook bij volgende bezoeken aan de site gebruiken. U kunt permanente cookies verwijderen door de aanwijzingen in het help-bestand van uw internetbrowser te volgen. Een tijdelijke cookie verdwijnt wanneer u uw browser afsluit. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of dat er een aankondiging verschijnt wanneer een cookie verzonden wordt. Sommige onderdelen van de The Optimist Site zullen wellicht niet behoorlijk functioneren indien cookies niet geaccepteerd worden.
 • Informatie uit het logbestand: Wanneer u de The Optimist Site bezoekt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op die uw internetbrowser verzendt bij uw bezoek aan een website. Deze server-logbestanden kunnen informatie bevatten zoals uw verzoek, uw Internet Protocol (‘IP’) adres, browser-type, browser-taal, verwijzende pagina’s/ exit-pagina’s en URL’s, platform-types, aantal clicks, domeinnamen, landingspagina’s, bezochte pagina’s en de volgorde in die pagina’s, de tijd die op bepaalde pagina’s doorgebracht wordt, de datum en tijd van uw verzoek en een (1)of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.
 • Informatie uit clear GIFs: Wanneer u de The Optimist Site bezoekt, kunnen wij ‘clear GIFs’ toepassen (ook wel web beacons genoemd), die gebruikt worden om de patronen in het online gebruik van onze Gebruikers anoniem te achterhalen, d.w.z. op een niet persoonlijk identificeerbare wijze. Daarnaast kunnen we ook clear GIFs gebruiken in de e-mails in HTML die we onze gebruikers sturen om te achterhalen welke e-mails door ontvangers geopend worden.

De manier waarop The Optimist de informatie gebruikt 

 • Als u ons via de The Optimist Site persoonsgegevens verschaft, gebruiken we uw persoonlijke informatie om de onderdelen en functionaliteit van de The Optimist Site te laten werken, te onderhouden en aan u te leveren.
 • De persoonlijke informatie of inhoud die u vrijwillig online openbaart (in discussiegroepen, in berichten en chatboxes, op de pagina met uw openbare profiel, etc.) wordt openbaar en kan door anderen verzameld en gebruikt worden. Uw accountnaam (niet uw e-mail adres) wordt aan andere Gebruikers getoond wanneer u inhoud uploadt of berichten via de The Optimist Site verstuurt; andere Gebruikers kunnen contact met u opnemen via berichten en opmerkingen. Alle inhoud die u aanbiedt aan de The Optimist Site kan via internet en andere media verspreid worden en kan door iedereen bekeken worden.
 • We nemen uw gegevens op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. We kunnen uw e-mailadres zonder verdere toestemming gebruiken voor niet-marketing of administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om u te wijzen op belangrijke veranderingen in de The Optimist Site of in verband met onze klantenservice. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van informatie rondom The Optimist en het doen van (commerciële of marketing) aanbiedingen van The Optimist of van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u ons hiervan per post (Mercuriusweg 92, 2516 AW Den Haag) of via e-mail (info@theoptimist.nl) op de hoogte stellen.
 • We gebruiken zowel uw persoonsgegevens als bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme Gebruikersgegevens, cookies, IP adressen, browsertype, clickstreamgegevens, etc.) om de kwaliteit en de layout van de The Optimist Site te verbeteren en om nieuwe elementen, aanbiedingen, functionaliteiten en diensten te creëren door Gebruikersvoorkeuren en -trends op te slaan, te achterhalen en te analyseren.
 • We gebruiken cookies, clear GIFs en informatie uit logbestanden om: (a) informatie op te slaan zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of bij uw volgende bezoek aan de The Optimist Site; (b) gepersonaliseerde inhoud en informatie op maat aan te bieden; (c) de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten; (d) verzamelde gegevens te meten, zoals het totaal aantal bezoekers, bezochte pagina’s, etc.; en (e) uw bijdragen en uw status voor aanbiedingen, sweepstakes en wedstrijden bij te houden.

Wanneer The Optimist informatie openbaart

 • We leveren persoonsgegevens en niet-persoonlijk identificeerbare informatie aan onze dochtermaatschappijen, zusterbedrijven of andere bedrijven of personen die deze informatie voor ons verwerken. We verlangen van deze partijen dat zij ermee instemmen de informatie te verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en we spannen ons naar redelijkheid in om hun gebruik van deze informatie te beperken en om andere geschikte geheimhoudings- en veiligheidsmaatregelen toe te passen.
 • We kunnen uw e-mailadres zonder verdere toestemming gebruiken voor niet-marketing of administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om u te wijzen op belangrijke veranderingen in de The Optimist Site of in verband met onze klantenservice. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van informatie rondom The Optimist en het doen van (commerciële of marketing) aanbiedingen van The Optimist of van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u ons hiervan per post (Mercuriusweg 92, 2516 AW Den Haag) of via e-mail (info@theoptimist.nl) op de hoogte stellen.
 • We delen uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme Gebruikersgegevens, verwijzende pagina’s/ exitpagina’s en URLs, platformtypes, aantal clicks, etc.) met geïnteresseerde derden om hen te helpen inzicht te krijgen in gebruikspatronen met betrekking tot bepaalde inhoud, diensten, advertenties, aanbiedingen en/of functionaliteiten op de The Optimist Site.
 • We zullen persoonsgegevens en/of niet-persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of er te goeder trouw van uitgaan dat dat noodzakelijk is voor het naleven van staats- en federale wetten (zoals de V.S. Copyright Wet) of in antwoord op een rechterlijke beschikking, een dagvaarding of een huiszoekingsbevel.
 • The Optimist behoudt zich ook het recht voor persoonsgegevens en/of niet-persoonlijk identificeerbare informatie te openbaren wanneer The Optimist te goeder trouw gelooft dat dat juist of noodzakelijk is om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, voorzorgsmaatregelen tegen aansprakelijkheid te nemen, vorderingen of beschuldigingen van derden te onderzoeken of te weerleggen, om handhavende overheidsinstanties bij te staan, om de beveiliging of integriteit van onze website te beschermen en om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van The Optimist, onze Gebruikers of anderen te beschermen.

Uw keuzes met betrekking tot privacy

U kunt natuurlijk weigeren persoonsgegevens op de The Optimist Site in te voeren, maar dan is The Optimist wellicht niet in staat u bepaalde diensten te verschaffen. U kunt de informatie in uw persoonlijke profiel en uw e-mail-instellingen te allen tijde wijzigen door uw account-profielpagina te bezoeken. Let wel, mediabestanden die Gebruikers op de The Optimist Site gezet hebben, kunnen niet verwijderd worden en blijven onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen (zoals het vragen naar een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw profiel of voordat u wijzigingen kunt aanbrengen. U ben te allen tijde verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en account-informatie.

We verzoeken u contact op te nemen met The Optimist via info@theoptimist.nl als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, uw persoonlijke informatie, uw toestemming of uw opt-in of opt-out keuzes.

Advertenties van derden en links naar andere sites

The Optimist geeft andere bedrijven, advertentieservers of advertentienetwerken van derden genaamd, toestemming om advertenties op de The Optimist Site te zetten. Deze advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologie om de advertenties en de links die op de The Optimist Site staan direct naar uw browser te sturen. Wanneer dit gebeurt, krijgen zij automatisch uw IP-adres. Ze kunnen ook andere technologieën gebruiken, zoals cookies, JavaScript, or web beacons, om de effectiviteit van hun advertenties te meten en de advertentie-inhoud die u te zien krijgt, te personaliseren.

Zonder uw toestemming verstrekt The Optimist geen persoonsgegevens aan deze advertentieservers of advertentienetwerken van derden, behalve als onderdeel van een specifiek programma of element waarvoor u kunt kiezen (opt-in of opt-out). U dient zich er echter wel bewust van te zijn dat indien een adverteerder The Optimist vraagt een advertentie aan een bepaald publiek te tonen (bijvoorbeeld mannen tussen de 18 en 34 jaar) of aan een segment van een bepaald publiek (bijvoorbeeld mannen tussen de 18 en 24 jaar die bepaalde inhoud hebben bekeken) en u vervolgens reageert op die advertentie, de adverteerder of advertentieserver kan concluderen dat u voldoet aan de beschrijving van het publiek dat hij tracht te bereiken. De adverteerder kan ook de informatie over uw gebruik van de The Optimist Site gebruiken, zoals het aantal keren dat u een advertentie bekeken heeft (maar niet uw persoonsgegevens), om te bepalen welke advertenties aan u gericht zullen worden.

U kunt het privacy-beleid van deze advertentieservers of advertentienetwerken van derden raadplegen (zie de links hieronder) voor meer informatie over hun praktijken en de manier waarop u kunt zorgen niet benaderd te worden, de zogenaamde opt-out instructies. The Optimists privacybeleid is niet van toepassing op andere adverteerders of websites en we hebben geen zeggenschap over hun activiteiten.

Op het moment onderhoudt The Optimist betrekkingen met de volgende advertentieservers en advertentienetwerken van derden:

Onze betrokkenheid bij de veiligheid van gegevens

The Optimist heeft redelijke fysieke, bestuurlijke en technische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijk informatie onaangetast en veilig te bewaren. We kunnen echter de beveiliging van de informatie die u naar The Optimist verzendt niet verzekeren of garanderen, u doet dat op uw eigen risico. Zodra we uw informatie ontvangen, spant The Optimist zich in, voor zover dat uit commercieel oogpunt redelijk is, om de beveiliging van onze systemen te verzekeren. Dit is echter geen garantie dat dergelijke informatie niet bereikt, onthuld, veranderd of vernietigd kan worden door een inbreuk op onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingsmaatregelen.

Indien The Optimist een inbreuk op het beveiligingssysteem ontdekt, kunnen we proberen u daarvan elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u de benodigde beschermingsmaatregelen kunt treffen. The Optimist kan een mededeling posten op de The Optimist Site indien zich een inbreuk op de beveiliging voordoet. Afhankelijk van uw woonplaats kunt u het wettelijk recht hebben om een schriftelijke mededeling te ontvangen over een inbreuk op de beveiliging. Om gratis een schriftelijke mededeling over een inbreuk op de beveiliging te krijgen (of om uw toestemming voor het verkrijgen van een elektronische mededeling in te trekken) dient u contact met ons op te nemen via info@theoptimist.nl.

Onze betrokkenheid bij de privacy van kinderen

Het beschermen van de privacy van jonge kinderen is uitermate belangrijk. Daarom zal The Optimist niet opzettelijk persoonsgegevens of niet-persoonlijk identificeerbare informatie via de The Optimist Site van personen jonger dan 13 jaar verzamelen of onderhouden, en is er geen enkel gedeelte van onze website gericht op personen jonger dan 13 jaar. Indien je jonger bent dan 13 jaar, wordt je verzocht de The Optimist Site op geen enkel moment en op geen enkele manier te gebruiken of te bezoeken. Indien The Optimist ontdekt dat persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar verzameld zijn via de The Optimist Site zonder nagetrokken toestemming van de ouders, dan zal The Optimist stappen ondernemen om deze informatie te wissen.

Speciale mededeling voor internationale Gebruikers

Indien u een Gebruiker bent die de The Optimist Site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio met wetten of regelingen over het verzamelen, gebruiken en openbaren van persoonlijke gegevens die anders zijn dan de wetten in de Verenigde Staten, dient u zich ervan bewust te zijn dat u door uw gebruik van de The Optimist Site, dat onderworpen is aan de wetten van de V.S., deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden, persoonlijke informatie overbrengt naar de Verenigde Staten en dat u met die overdracht instemt.

Bij een fusie, verkoop of faillissement

Indien The Optimist wordt gekocht door of fuseert met derden, behouden we ons het recht voor om de informatie die we van onze Gebruikers verzameld hebben over te dragen of af te staan als onderdeel van zo’n fusie, aankoop, verkoop of andere wijziging in het beheer. In het onwaarschijnlijke geval van een faillissement, insolvabiliteit, reorganisatie, ondercuratelestelling of overdracht ten behoeve van de schuldeisers, of bij toepassing van wetten of regels die de rechten van schuldeisers in het algemeen aantasten, hebben we mogelijkerwijs geen zeggenschap over de wijze waarop uw persoonlijke informatie wordt bewerkt, overgedragen of gebruikt.

Veranderingen en updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek herzien worden en dat zal tot uitdrukking komen in de aanvangsdatum hieronder. U wordt verzocht deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen. Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke informatie slechts op de wijze beschreven in de privacyverklaring dat van kracht was toen we de persoonlijke informatie van u ontvingen. Uw voortgezette gebruik van de The Optimist Site betekent dat u instemt met deze privacyverklaring en mogelijke toekomstige herzieningen.

Met betrekking tot herzieningen van deze privacyverklaring die inhoudelijk minder beperkingen opleggen aan ons gebruik van of aan het openbaren van de persoonlijke informatie die u reeds verschaft heeft, zullen we trachten uw toestemming te verkrijgen voordat de herzieningen met betrekking tot deze informatie doorgevoerd worden.

Datum van de laatste wijziging

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2011.

Contactinformatie

U kunt contact opnemen met The Optimist voor al uw vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring via info@theoptimist.nl.

Copyright van The Optimist media.

De inhoud die The Optimist op deze website produceert, omvat een combinatie van materiaal dat beschermd wordt door het directe eigendom van copyright van The Optimist media b.v. of van de individuele auteurs.