Positief over jongeren in coronatijd

Sofie van de Vreede 9 apr 2021 Samenleving

De combinatie van jongeren en de coronacrisis komt tegenwoordig allesbehalve positief in het nieuws. Het gaat vaak over maatregelen die niet worden nageleefd, rellen in grote steden en illegale coronafeestjes. Er is zelfs een theorie dat de tweede golf zou zijn veroorzaakt door studenten die op vakantie gingen. We schuiven aan bij een live college van Suzanne van de Groep tijdens een livestream van Arminius Rotterdam. Ze spreekt hier tevens over YoungXperts, waar ze zich actief voor inzet.

Van de Groep verklaart bovenstaand gedrag van jonge mensen: ‘Jongeren in de adolescentiefase doorgaan veel veranderingen. Terwijl ze opgroeien tot volwassenen, sluiten ze vriendschappen die bij hen passen en vormen ze een nieuw zelfbeeld.’ Ze vertelt dat leeftijdsgenoten veel invloed hebben, en dat de behoefte aan autonomie steeds groter wordt. Ze willen impact uitoefenen, actie ondernemen en van betekenis zijn voor de wereld. Daarnaast treedt er in de hersenen bijna voortdurend verandering op, gereguleerd door hormonen, en hierdoor ontstaat onder meer de neiging voor het tonen van risicogedrag.

Wat is risicogedrag?
Risicogedrag doet zich onder andere voor in de vorm van roken, drinken, drugsgebruik en ander gedrag dat vaak ontstaat door groepsdruk. Dit is tevens een aanleiding om bijvoorbeeld vuurwerk af te steken en speelt een grote rol in groepsspellen als Truth or Dare en Never Have I Ever. In deze spellen word je uitgedaagd om opdrachten uit te voeren die je vrienden je geven, of om alcohol te drinken op bepaalde momenten in het spel. Jongeren zijn gevoelig voor beloningen, en waardering van vrienden voelt goed. In de ontwikkeling speelt risicogedrag een grote rol. De invloed van risicogedrag verschilt per persoon en zal bij de een veel heftiger naar boven komen dan bij de ander.

Voordelen van risicogedrag
Risicogedrag heeft echter ook voordelen. Doordat jongeren risico’s durven te nemen ontdekken ze de wereld. Ze ontwikkelen zich op sociaal vlak een stuk sneller dan ze zonder risicogedrag zouden doen. Daarnaast zorgt de combinatie met ambities ervoor dat ze doelen opstellen om naartoe te leven, en met een brede visie kunnen bedenken hoe ze deze doelen kunnen bereiken.
Ook de coronacrisis kent goede kanten voor jongeren. Tijdens de crisis zijn er positieve veranderingen ontstaan en dit groeit nog altijd door. Onderzoek duidt aan dat vooral de persoonlijke ontwikkeling, tijd voor familie en vrije tijd een boost hebben gekregen. Jongeren ervaren ook meer tijd voor zichzelf en merken een verbeterde werkhouding. Ook is er sprake van toegenomen motivatie voor school. Er is tevens een groei geconstateerd in de gulheid en het begrip voor anderen.

‘Met die drang kunnen jongeren juist van essentieel belang zijn voor de maatschappij.’

Behoefte aan spanning
Spanning zoeken en sociale gevoeligheid zijn andere factoren die met risicogedrag meekomen. Ook hier valt positief mee om te gaan ondanks de heftige invloed die het kan hebben. Het emotionele deel van het brein is evolutionair gezien het oudst. De ontwikkeling hiervan begint daardoor het snelst en duurt naar verhouding het langst. Dit is waarom tieners vaak emotioneel reageren, en waarom dit lijkt te gelden gedurende de volledige puberteit en adolescentiefase. Deze ontwikkeling kan echter ook zorgen voor meer empathie, en dat helpt bij het nemen van bewuste initiatieven en het starten van acties. Met de drang om naar spanning te zoeken hebben jongeren meer bereidheid om meerdere mogelijkheden uit te proberen, zonder dat ze bang zijn voor de gevolgen. Als er iets misgaat, is dat een ontdekking, een les geleerd op de harde manier, om vervolgens weer op te staan en iets nieuws uit te proberen. Met die drang kunnen jongeren juist van essentieel belang zijn voor de maatschappij.

Begrip voor de omstandigheden
Een belangrijke vraag is in hoeverre jonge mensen rekening houden met hun omgeving bij hun keuzes. Er is een test uitgevoerd waarbij jongeren zogenaamd een flinke hoeveelheid geld aangereikt kregen. Dit mochten ze niet voor zichzelf bewaren: ze moesten kiezen aan wie ze het zouden doneren. Het grootste deel koos voor een medisch arts ter ondersteuning van het onderzoek naar en de behandelingen van corona. Op de tweede plek stond de coronapatiënt. Plek nummer drie werd gegeven aan mensen met een lager immuunsysteem. Dat deze top drie bestaat uit mensen die de steun tijdens deze crisis goed kunnen gebruiken, toont aan dat jongeren zich wel degelijk iets van de omstandigheden aantrekken. Ze willen iets betekenen voor de maatschappij. Dat ze dan worden weggezet als probleemgroep binnen de bevolking, levert op dat gebied juist beperkingen op. De vraag rijst: waarom zouden we de goede intenties van jongeren niet juist een kans geven? Als we ons meer op deze intenties focussen, is er meer ruimte voor begrip en minder reden om te (voor)oordelen.

 

YoungXperts geeft jongeren de ruimte om initiatieven te nemen en concepten uit te voeren. Ze houden zich bezig met projecten en ideeën die een waardevolle toevoeging kunnen zijn voor de maatschappij. Bij deze community zijn jongerenwerkers betrokken, maar uiteraard ook de jongerengroep zelf. Drive, welzijn, veerkracht en creativiteit zijn de punten waar YoungXperts zich voor inzet. Dit wordt gedaan in samenwerking met Jongeren in Rotterdam, jongerenwerkers, beleidsmakers, Coalitie-Y en meerdere studentenverenigingen. Iedereen met een idee om de maatschappij te verbeteren, kan zich aanmelden bij YoungXperts. Ideeën worden gedeeld en het publiek kan stemmen voor de beste ideeën. Op deze manier kan er rekening worden gehouden met maatschappelijke behoeftes. YoungXperts is een initiatief van het SYNC lab. Dit is een onderzoeksgroep van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.  

Sofie van de Vreede

Sofie van de Vreede

Meer over Sofie van de Vreede >

Reacties

Geef een reactie