Optimistische oplossingen

The Optimist 16 dec 2022 Samenleving

In deze rubriek bieden we jou als lezer een plek om je suggestie over een bepaald onderwerp met ons te delen. Met een positieve insteek zijn alle oplossingen welkom. Deel jouw idee via redactie@theoptimist.nl.

In de vorige editie legden we de vraag voor: ‘Hoe denken burgers over het huidige bestuur van onze wereld en welke oplossingen kunnen wij met zijn allen bedenken?’
We ontvingen onder andere een reactie van Femke, die ondanks al het falen op bestuursniveau, optimistisch blijft over de daadkracht van de jeugd.

Vetorecht

Het probleem is dat er geen sprake is van een ‘huidig bestuur van de wereld’. Samenwerkingsverbanden zoals de VN hebben te weinig slagkracht, al moet ik wel bekennen dat ik verbaasd ben over de stelligheid van de huidige secretaris-generaal Guterres, die met name over het klimaat moedige uitspraken durft te doen.
Zolang er een vetorecht is waardoor grote misdaden ongestraft kunnen passeren, gaat er geen sprake zijn van een wereldbestuur. Misschien is dat aan de ene kant wel goed, want je wilt niet dat één gek het voor het zeggen krijgt.
Ik ben optimistisch dat onze volgende generatie het beter gaat doen, omdat ze meer verbonden zijn met elkaar en beter geïnformeerd over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Wie de jeugd heeft, heeft gelukkig de toekomst.
Femke R.

Wereldleiders

Het huidige bestuur van onze wereld is natuurlijk heel breed en heeft verschillende culturen en verschillende geloven. Onze wereld lijkt wel te ‘verharden’ in die zin dat er extreme uitersten in gedachten en beleving zijn. Een uiterst rechts en uiterst links beeld, die te sterk gepolariseerd zijn, zonder open te staan voor de mening of het gevoel van de ander. Degene die het hardste schreeuwt krijgt de aandacht. Maar is het altijd van gemeenschappelijk belang om daar gehoor aan te geven? Luisteren we nog wel naar elkaar, of gaan we een gesprek in vanuit ons eigen gelijk? Wat ik schrijnend vind is dat wereldleiders dit ook doen. Zij laten de polarisatie ook zien. Duidelijk voorbeeld hiervan is Donald Trump. Als er op dit niveau al geen respect voor elkaar is, hoe is het dan bij ‘de normale mens’? Er spelen pittige wereldwijde problemen, die veel aandacht vragen en duidelijk een voorbeeld zijn dat er niet naar elkaar geluisterd wordt. Althans zo ervaart de ander dat. Misschien als Poetin meer ‘gehoord’ was, was hij geen oorlog in Oekraïne begonnen. Er zijn prachtige oplossingen te vinden met elkaar en die zijn wat mij betreft oneindig, dat is ook weer de kracht van de mens. Het is wel erg belangrijk dat we dit benaderen vanuit de natuur, daar ook trots en zuinig op zijn met elkaar. Vanuit onze oer-oorsprong is er wellicht meer respect naar elkaar op te brengen en kunnen we oplossingen meer samen vinden. Ik draag – in dialoog – daar graag mijn steentje aan bij.
Hans Lentz

Geldstromen

Toevallig las ik laatst een artikel over een kortgeleden gehouden enquête onder zo’n twintigduizend mannen en vrouwen van over de hele wereld. Die enquête gaf aan dat over het huidige bestuur nu grote onvrede bestaat. Dat geeft mij het gevoel dat deze burgers helderder kunnen nadenken over de toekomst van de wereld dan de huidige bestuurders.
Mijn voorstel is om onze wereld vanaf nu te gaan zien als ons Global Village. Met een periodiek aftredende burgemeester en wethouders die ervoor gaan zorgen dat alle mensen – waar en in welke landen ook ter wereld – niet meer omkomen van honger en armoe. Met verstrekking van de gelden aan alle mensen, die nu onder de armoedegrens leven. Dat kan best, omdat de zon ons dagelijks voldoende energie voor zoveel geld toezendt om dat alles te kunnen bekostigen. Mogelijk met gelduitgifte volgens een nieuw stelsel. Maar wél met controle op zowel inflatie als deflatie, zodat we met zijn allen niet in een recessie terechtkomen. Dat brengt mij op het idee om een nieuwe wereldwijde samenwerking (VN 2.0) in het leven te roepen om de mondiale geldstromen te beheren en zo nodig nieuwe geldmiddelen te creëren. Want er ontbreekt nu een samenhangend beheer van die geldstromen. En dat terwijl het uitgeven van geld in feite een democratisch grondrecht is van alle landen gezamenlijk.
Jelle

Natuurwetten

Bestuurders van onze wereld zijn een schakel tussen wereldvrede behouden en de wereldeconomie in stand houden voor een leefbare planeet – of zouden dit moeten zijn. Daar balans in vinden zal altijd lastig blijven vanwege belangen, geld, status en macht en universele natuurwetten. De meeste mensen hebben toegang tot algemene universele kennis, op het gebied van wetenschap, natuur, geschiedenis, klimaat etc. en zetten hun talenten, kennis, kunde, inzichten en ervaringen al jaren in voor een betere wereld. Daar hoef je niet eens een universitaire opleiding voor gehad te hebben. Velen hebben afgelopen decennia een brede welvaart gekend. Besturen, zowel wereldwijd als lokaal en nationaal zijn niet meer van deze tijd. Iedereen kan zijn eigen keuzes maken voor natuurherstel, dan blijft er genoeg over voor een goed leven voor iedereen op planeet aarde. Geld, status, macht en oude structuren loslaten. Want de natuur is mooi in al haar pracht en praal, kleurrijk in het voorjaar, kaal in de winter. Iedere keer opnieuw een nieuwe ronde, nieuwe kansen en dat geldt voor mensen ook. De overheid neemt maatregelen, verandert wetten, doet haar best, maar instanties willen vaak nog vasthouden aan hun eigen oude structuren en verouderde regels maar doen hun werk, hebben in ieder geval een (goedbetaalde) baan. Daarom denk ik dat iedereen gewoon vanuit zijn eigen leven werk kan maken van een goed leven met respect voor zijn medemens en de natuur. Iedereen is gelijk. Altijd komt alles goed.
Marga van den Boom

De nieuwe vraag
De vraag voor de volgende keer: wie verdient er volgens jou een nieuwe kans? ‘Fouten maken is menselijk, vergeven is goddelijk’ wordt weleens gezegd. Vertel ons wie met een schone lei mag beginnen in 2023 en natuurlijk: waarom?
Stuur je suggesties naar: redactie@theoptimist.nl.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie