Oproep: gezamenlijke actie om oorlog in Oekraïne te beëindigen

The Optimist 25 mrt 2022 Samenleving

De oorlog in Oekraïne levert onbeschrijfelijk menselijk leed op voor slachtoffers en vluchtelingen. Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar er bestaat een simpele, bewezen, veilige en vreedzame aanpak om de vijandelijkheden snel sterk te verminderen en de oorlog te beëindigen. Dit op basis van een paradigmaverandering in ons denken in omgaan met oorlog en vrede.

DOOR: RAYMOND SLOT, DAVID LYNCH FOUNDATION NEDERLAND

Rusland is een oorlog begonnen om Oekraïne te annexeren. De oorlog is het grootste conflict in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, ruim 75 jaar geleden. Hele generaties in Europa hebben nooit van dichtbij de verschrikkingen van een oorlog hoeven te ervaren. We ervaren dit geweld als volstrekt onacceptabel en het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk stopt, voordat het escaleert of leidt tot confrontaties tussen de supermachten. Dit levert voor de westerse wereld dilemma’s op: hoe de oorlog zo snel mogelijk te stoppen en het verlies van mensenlevens en het bloedvergieten te beëindigen? Hoe voorkomen we dat Oekraïne geannexeerd wordt of dat Rusland wellicht ook zijn oog laat vallen op andere naburige staten? Hoe voorkomen we dat de oorlog escaleert, ook gezien de impliciete dreiging van Rusland om atoomwapens in te zetten? Via humanitaire hulp, opvangen van vluchtelingen, wapenleveranties en via financiële- en handelsblokkades tracht het Westen Oekraïne zo goed mogelijk te helpen, zonder de NAVO direct in het conflict te betrekken. Echter, sancties lijken Rusland alleen maar te versterken in het voornemen om Oekraïne te veroveren.

Vreedzame beëindiging van de oorlog

Hier beschrijven wij een vreedzame, bewezen en wetenschappelijk onderbouwde benadering voor snelle beëindiging van de vijandelijkheden, die volstrekt veilig is. De benadering heeft zich bewezen bij een groot aantal oorlogssituaties en heeft geleid tot een sterke en snelle daling van het aantal oorlogshandelingen. De aanpak is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed.’ – Unesco handvest

Transcendente Meditatie

Transcendente Meditatie (TM) is een simpele, eenvoudig te leren meditatietechniek die uitgebreid wetenschappelijk onderzocht is. De techniek is door Maharishi Mahesh Yogi vanaf het begin van jaren 60 van de vorige eeuw in het Westen geïntroduceerd. Er zijn meer dan 600 wetenschappelijke publicaties beschikbaar die de effecten van de beoefening beschrijven. Dat TM positieve individuele effecten creëert voor de beoefenaar is breed onderzocht en geaccepteerd. Minder bekend is dat TM ook positieve maatschappelijke effecten voor de gehele samenleving creëert.

Maatschappelijke effecten Transcendente Meditatie

De eerste resultaten van TM op de samenleving komen uit de jaren 70 van de vorige eeuw uit Amerika. De criminaliteitscijfers van elf steden waar 1 procent van de bevolking TM beoefent werden vergeleken met elf steden waar dat niet het geval is. In de eerste groep daalt de criminaliteit met bijna 9 procent, in de tweede groep stijgt de criminaliteit (in overeenstemming met de algemene tendens in die tijd) met ruim 7 procent, een verschil van 16 procent. Een opmerkelijk resultaat.

Een tweede voorbeeld: In de jaren 90 in Washington D.C. kwam een groep mensen bij elkaar om gezamenlijk de TM Sidhi-techniek te beoefenen. Op basis van eerdere wetenschappelijke experimenten is voorspeld dat de criminaliteit hierdoor met minimaal 20 procent zou dalen. En inderdaad, in de periode van vier weken waarin dit experiment liep, daalde de zware criminaliteit in Washington D.C. met 23 procent. De TM Sidhi-techniek, inclusief Yogisch Vliegen, vormt een vervolg op de basis TM-techniek. Het bijzondere aan deze techniek is dat deze een kwadratisch effect heeft, waarbij slechts een aantal beoefenaars ter grootte van √1 procent van de bevolking nodig is. Dit maakt de toepassing praktisch toepasbaar.

Deze 1%-aanpak heeft ook in oorlogssituaties bewezen effectief te zijn. De oorlog tussen Libanon en Israël in 1983 leidde op het hoogtepunt tot veertig oorlogsdoden per dag. Gedurende een aantal weken tijdens deze oorlog was er een TM Sidhi-groep in Jeruzalem actief. De √1 procent grenswaarde voor het creëren van een landelijk positief effect was in die tijd 158 deelnemers voor heel Israël. Als de omvang van de groep boven deze grenswaarde uitkwam, daalde het aantal oorlogsdoden met driekwart tot tien per week. Een relatief kleine groep mensen heeft hiermee een bijzonder groot effect op de oorlog. Het dempen van de vijandelijkheden in het beëindigen van conflicten veroorzaakt door het √1%-effect, is de afgelopen jaren vele malen wereldwijd wetenschappelijk aangetoond in tal van conflictsituaties.

Iedereen kan helpen!

De nood is hoog. De oorlog in Oekraïne moet zo snel mogelijk gestopt worden om verder menselijk leed en escalatie te voorkomen. Mensen voelen zich vaak machteloos. Hoe kan ik als persoon helpen? Een bewezen, effectieve en snelle manier om te helpen is om deel te nemen aan het vormen van een permanente groep TM Sidhi-beoefenaars waarmee we veilig vanuit Nederland de oorlog in Oekraïne kunnen beëindigen.

Hierbij een dringende oproep aan alle individuen en organisaties die willen bijdragen aan een vredevol Europa, om zo snel mogelijk een permanente groep TM Sidhi-beoefenaars in Nederland te creëren.

Deze groep schept een invloed van harmonie en vrede, die tot ver in Europa reikt en de intensiteit van de vijandelijkheden vermindert. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de David Lynch Foundation: info@davidlynchfoundation.nl

Literatuur

Informatie en referenties over de maatschappelijke effecten van Transcendente Meditatie in oorlogssituaties:
Het Veld Paradigma, Joachim Claes, 2017; veldparadigma.com;
An Antidote to Violence, Spivack and Saunders, 2020; anantidotetoviolence.org.

Over de David Lynch Foundation
De David Lynch Foundation is een stichting zonder winstoogmerk, vernoemd naar David Lynch, filmregisseur. De stichting bevordert de toepassing van Transcendente Meditatie en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van TM. www.davidlynchfoundation.nl
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie