Mens 4.0: ingenieurs van menselijk geluk

The Optimist 6 jun 2024 Samenleving

Voor wie meer geluk in zijn leven verlangt, organiseert Society 4.0 in samenwerking met de Optimist de zogenaamde ‘Mens4ingen’. Elke eerste zondag van de maand deelt een geluks-ingenieur zijn of haar visie. Met een spoedcursus persoonlijke ontwikkeling leren deelnemers hun geluk te vergroten.

De Mens4ingen in Tiel zijn volgens organisator Paul van Schaik bedoeld voor ware optimisten. Ofwel, mensen die gelukkig zijn serieus nemen. Paul: ‘Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van geluk. Volgens de World Database of Happiness verschenen er meer dan zestienduizend wetenschappelijke artikelen. De meeste uitkomsten kent iedereen: voldoende inkomen, gezonde voeding, lichamelijke conditie en een positieve houding hebben allemaal zijn invloed. Maar dat betekenisgeving en een sterk sociaal netwerk de eerste twee plaatsen bezetten, kan niet vaak genoeg onder de aandacht worden gebracht.’

Als het zo eenvoudig is, waarom volgt niet iedereen die regels op?

Volgens de geluks-ingenieurs van Mens 4.0 komt dat doordat iets weten iets anders is dan iets toepassen. Vandaar ook de maandelijkse bijeenkomsten. Het andere wat meespeelt: niet iedereen heeft scherp voor ogen wat met geluk bedoeld wordt. Ze zoeken de voorwaarden buiten zichzelf. Er dient iets toegevoegd te worden aan hun leven. Of het nu een partner is, meer inkomen of een vakantie. Maar juist de neiging om uit te gaan van een tekort, ondermijnt de staat van innerlijke vrede.

Wat weet de ware optimist dat de anderen niet weten?

De geluks-ingenieurs zijn het er over eens dat het niet werkt om geluk als doel te stellen. Wat wel werkt: bewustwording. Het ervaren van de staat van vrijheid ontstaat door te stijgen in bewustzijn. Hoe hoger op de schaal, hoe meer innerlijke vrede. Niet het behalen van het doel, maar het verhogen van het bewustzijn op weg naar het doel, brengt geluk. Het tilt je leven naar een hoger niveau. Naar meer welbevinden.

Spiritueel ontwaken

Elke persoon bij wie dat inzicht valt ontwaakt spiritueel. Die wordt bewust. Die transformeert naar een Mens 4.0 en bevrijdt zich van het lijden. Want zodra een optimist een gevoel van weerstand ervaart tegen de obstakels die het leven brengt, ontwaakt hij. Telkens weer. Het is de actieve levenshouding van de ware optimist.  Een houding, die alertheid en aanwezigheid combineert. Het wordt ook wel de vierde weg genoemd. Bij de ware optimist verandert elke hindernis in een springplank naar vrijheid.

Persoonlijke ontwikkeling

Optimisten zijn mensen die persoonlijke ontwikkeling omarmen. Die weten dat het veranderen van elk aspect van hun persoonlijkheid een sprong in bewustzijn kan betekenen. Ze durven uit hun comfortzone te stappen om onbewuste geluks-saboteurs te herkennen. Een persoonlijkheid is voor negentig procent opgebouwd uit gedrag dat onbewust is aangeleerd. We nemen dat over van onze ouders, in de eerste zeven levensjaren. De rest van de conditionering ontstaat voornamelijk als gevolg van het vermijden van pijn. Ons gedrag is als een slalom rond trauma’s.

Moed

Het kantelpunt om van de remmende invloed van angst naar liefde en vertrouwen te gaan is de staat van moed. Wie eenmaal naar binnen durft te kijken, kan zijn angsten transformeren. Vaak volstaat het aankijken van de angst om hem weg te nemen. Ware optimisten leven in een permanente staat van bereidheid. Ze zijn prettiger in de omgang dan de competitieve mensen die het industriële tijdperk heeft voortgebracht. Zulke lui leggen de schuld van hun verdriet altijd bij anderen. Zo wordt ons dat op school of op ons werk aangeleerd. Want het leven is een wedstrijd. Het gaat erom beter te zijn dan de ander. Het Darwinisme heeft ons allemaal in de greep. Terwijl je juist gelukkig wordt van samenwerken.

Doen waar je zin in hebt

De economie in het industriële tijdperk heeft ons vijanden van elkaar gemaakt. Concurrenten. Terwijl een 4.0 weet dat je in bewustzijn stijgt door jezelf niet te vergelijken met anderen. Door jezelf als uniek te ervaren. Zo word je vrij. Samengevat: een 4.0 doet waar hij zin in heeft. Die volgt zijn talenten. De Mens4ingen in het midden van het land worden intensief bezocht. Je herkent de deelnemers aan hun eigenschappen: ontspannen, vriendelijk, open, optimistisch.

Het centrum EarthSmiles in Tiel, van transformatiecoach Jan de Kock, ligt dicht aan de A15, Zuiderhavenweg 6. Het parkeren is gratis.

 

Vier geluks-ingenieurs

2 juni: Bewuste verjonging

Met epigenetics kun je je DNA veranderen. Als je pijnappelklier is geactiveerd wordt de stem van je intuïtie luider. Dr. Saskia Bosman is een van de experts bij Mens 4.0. Ze is een van de zeldzame biologen die is gespecialiseerd in de invloed van bewustzijn op het lichaam. Bosman is een veelgevraagde spreker in binnen- en buitenland. Ze houdt een pleidooi voor persoonlijke ontwikkeling die tot bewuste evolutie leidt. Ze geeft oefeningen en tips die je kunt integreren in je leefstijl. Om te verjongen, je zelfvertrouwen te vergroten, je verborgen talenten te ontdekken en je bewustzijn in het algemeen te verhogen. Met andere woorden: Saskia helpt deelnemers op weg om van mens 3.0 naar mens 4.0. te gaan. Bosman: ‘In het ideale geval staat het lichaam hooguit twintig procent van de tijd onder stress en ontspant het de overige tijd. Wanneer je vanuit innerlijke vrede functioneert, worden cellen gestimuleerd om een gezond patroon aan genetische informatie tot uitdrukking te brengen. Ben je continu gestrest, dan worden genen geactiveerd die het lichaam ziek maken. Chronische stress werkt slijtage van het lichaam in de hand en vervroegde veroudering. Dat is geen goede basis voor het ontwikkelen van je talenten en vermogens.’ www.inspiradiance.nl

7 juli: Het Grote Ontwaken

John van den Bosch is een motiverende spreker die ondernemers en ondernemende mensen inspireert. Onlangs verscheen zijn boek Het Grote Ontwaken, waarin hij op zoek gaat naar de waarheid achter ons bestaan. Hij doet een voorstel voor een regionaal georganiseerde samenleving. Met kleinschalige, lokale gemeenschappen waarin het individu centraal staat. In een participerend onderzoek ontrafelde Van den Bosch de strategie van de Scientology Church. Hij noemt deze kerk exemplarisch voor het industriële tijdperk, waarin de organisatie belangrijker is geworden dan de mens. De economie in zo’n samenleving werkt als volgt: er wordt een idee verkocht, een ideologie, met als doel een geldstroom van deelnemer naar organisatie te laten vloeien. Of het nu de kerk is, de overheid, of een bedrijf: wie een individu wil onderwerpen, grijpt hem vast bij zijn schuldgevoel en de macht wordt overgeheveld. In de plaats daarvan promoot hij een organisatievorm die het individu dient. Van den Bosch is geboren in Australië en groeide op in Rotterdam. Een ondernemer pur sang, die eerst een bouwkundig teken-en adviesbureau runde, vervolgens een reclame-productiebedrijf en daarna een Amerikaanse sign-franchise onderneming. De laatste groeide uit naar negentien vestigingen in Nederland, België, en Duitsland.
Na zijn ontwaken in 2008 specialiseerde hij zich in spiritualiteit en schreef het boek Spirit in Organisaties. www.hetgroteontwaken.com | BESTEL TICKETS HIER

4 augustus: Huwelijk tussen wetenschap en spiritualiteit

Natuurkundige George Remkes brengt spiritualiteit en wetenschap samen. Hij is de eerste wetenschapper die de modellen van Newton, Einstein en de kwantummechanica heeft weten te verenigen. Dankzij zijn verlichtingservaringen die hem hielpen een synthese tussen fysica en spiritualiteit te vinden. Kwantumfysica stelt dat bijna alles uit ‘lege ruimte’ bestaat en alleen uiterlijke verschijnselen zoals energie en frequenties de werkelijkheid bepalen. Terwijl het universum door geest wordt aangestuurd. Daarom is het tijd geworden om af te stappen van het idee dat materie het fundamentele is. De mens is een geestelijk wezen en het systematisch negeren van de innerlijke impulsen is destructief voor ons zelf en daarmee voor de samenleving. In zijn lezing en workshop houdt hij een pleidooi om het meest wezenlijke van de mens vanuit een nieuw licht en in een nieuwe taal te herontdekken. Verrassend genoeg kan die nieuwe taal geleverd worden door oprechte wetenschap. Wetenschap in de zin van bewust ‘weten-scheppen’ vanuit ons ‘mens-zijn’. Alleen zo kan wetenschap dienstbaar zijn aan de mensheid. Hoog tijd dus voor een grote vernieuwing! www.georgeremkes.com

1 september: De geest schept het lichaam 

Mies Kloos is gespecialiseerd in Germaanse Geneeskunde. Ze helpt je om mentale conflicten te ontdekken die tot ziekte zouden kunnen leiden. Want met de vijf biologische wetten van Ryke Geerd Hamer kunnen de meeste lichamelijke kwalen aan onverwerkte emoties worden toegeschreven. Volgens Kloos maakt angst ziek en dat verklaart waarom mensen met een positieve instelling een betere gezondheid hebben. De biologische natuurwetten nodigen je uit om je levenshouding te veranderen. Bewust. Een levenshouding, gebaseerd op vertrouwen. Kloos verenigt biologie en spiritualiteit.  Om de biologie te begrijpen zijn spirituele inzichten noodzakelijk. Ziekten leren je om je bewust te worden van mentale conflicten. Ze zijn vooral een proces van genezing. Bij een chronische aandoening ligt er negen van de tien keer een mentale oorzaak aan ten grondslag die kan worden verholpen. Ziekten zijn een boodschap voor bewustwording. Door met het natuurlijke proces mee te werken in plaats van het te bestrijden, kan een transformatie worden gerealiseerd die op  een wonderbaarlijke genezing lijkt. Na de lezing volgt een verdieping met  tijd voor vragen, ervaringsverhalen, interactie en uitwisseling. www.levensbewustzijn.nl

Het initiatief voor de bijeenkomsten is genomen door de Optimist in samenwerking met aanhangers van Society 4.0, het gedachtegoed van Bob de Wit. De hoogleraar voorziet een samenleving die van onderaf wordt bestuurd. Gedragen door ontwaakte burgers.

De groep Mens 4.0 is een voortzetting van de expertgroep, die heeft meegedacht over Regio 4.0, het handboek van Society 4.0. Mens 4.0 is de gerealiseerde mens.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie