Meer menselijke maat op de werkvloer

The Optimist 28 jan 2022 Samenleving

Een wereld in verandering vraagt om meer menselijke maat op de werkvloer, stellen Rowan Hordijk en Jorrit de Jonge. Maar wat is deze maat nu eigenlijk? Ze leggen uit hoe we op het werk kunnen beginnen met het vooropstellen van de mens.

DOOR: ROWAN HORDIJK EN JORRIT DE JONGE

Grote woorden over ‘de menselijk maat’ vliegen je om de oren, binnen en buiten het politieke landschap. We verbinden het snel aan het beeld van de slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar er is meer aan de hand. Dit werd ook aangehaald in een artikel van Jesse Frederik.

Hierin beschrijft hij aan de hand van meldingen bij vertrouwenspersonen van de Belastingdienst dat meerdere medewerkers zich bij hun management meldden met zorgen rondom ‘overcompensatie’. Met die klachten wordt weinig gedaan, constateren de vertrouwenspersonen. De medewerker van de Belastingdienst is een hardwerkende professional die snel en rechtvaardig wil uitkeren waar slachtoffers recht op hebben. Alleen dan blijkt dat vanuit de politiek de druk zo hoog is en er inmiddels zo veel amendementen zijn op de compensatie wetgeving, dat de medewerker in de knel komt. Een morele knel, want het risico wordt groter dat er geld uitgekeerd wordt aan aantoonbare fraudeurs.

Kennelijk is er weinig ruimte voor autonomie en professionele beschouwing van het werk en moeten ‘gewoon’ de regels gevolgd worden. Dit kan niet waar zijn. Wij pleiten daarom weer voor ‘de menselijke maat’ terug op de werkvloer. Want als dit ontbreekt kun je als organisatie ook niet verwachten dat je het juiste werk kunt leveren aan burgers, klanten en consumenten.

‘Kortom, de menselijke maat op de werkvloer betekent dus weer de mens als uitgangspunt nemen en voorop zetten; vóór systemen, processen of beleid.’

Menselijke maat op de werkvloer

In de huidige tijd is vervreemding van de menselijke maat op de werkvloer groter geworden. Dat zie je het best beschreven in het onderzoek van David Graeber. Volgens deze Britse antropoloog hebben veel mensen een ‘bullshitbaan’: werk dat niks toevoegt aan de maatschappij en door desbetreffende personen niet valt uit te leggen aan vrienden, familie noch henzelf.

‘Het belangrijkste is dat werknemers gerespecteerd en gewaardeerd moeten worden, willen zij op hun beurt hun baan waarderen – en psychologisch en financieel profiteren’, aldus Professor Brendan Burchell van de Universiteit van Cambridge. Kortom, de menselijke maat op de werkvloer betekent dus weer de mens als uitgangspunt nemen en voorop zetten; vóór systemen, processen of beleid.

Graag nemen we je mee waar jij de menselijke maat kan terugbrengen op dit moment en zoomen we in op de zin en onzin van hybride werken. Een onderwerp getriggerd door de coronapandemie en waar veel organisaties en mensen mee worstelen op dit moment.

Hybride werken, met oog voor de mens

Elke organisatie heeft door de coronapandemie een hybride manier van werken uitgevonden. Daarbij werken medewerkers een aantal dagen op kantoor en een aantal dagen thuis. Bij de ene organisatie is hybride werken succesvoller dan bij de ander. Ook interpretaties verschillen: sommige organisaties zijn al tevreden als medewerkers thuis over de juiste technische faciliteiten beschikken. Anderen verbouwen het kantoor tot professionele ontmoetingsplek. Wat wél overeenkomt, is dat we allemaal weten dat hybride werken een blijvertje is.

Toch valt er nog voldoende winst te behalen. Zo gaat hybride werken met oog voor de mens net een stapje verder. Hierbij gaan managers in gesprek met medewerkers om een helder beeld te krijgen van hoe ze willen werken en willen samenwerken met andere collega’s op kantoor. Op deze manier wordt er samen toegewerkt naar een vorm van werken die bij iedereen past. Oftewel, hybride werken in optima forma. Maar nog belangrijker is dat hybride werken met oog voor de mens uiteindelijk gaat over de essentie van je organisatiecultuur. Het gaat over wie je wil zijn als organisatie en hoe dit zich uit in deze nieuwe manier van werken.

Een eigen kijk op het kantoorleven

We weten allemaal dat het goed is voor medewerkers en teams om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar hoe zorg je ervoor dat het team wel aanwezig kan zijn op een manier die prettig is voor iedereen? Het is aan managers om dit te faciliteren en de dialoog aan te gaan. Een eerste stap is het vragen van medewerkers hoe het ideale kantoor er nu eigenlijk uitziet. Wat is relevant om goed samen te werken op kantoor? Welke omstandigheden zijn daarbij van belang? Moet er een lunch komen om ongedwongen bij elkaar te zitten? Moet dat per se op een bepaalde dag? Kunnen mensen na een sessie blijven hangen op kantoor? Etcetera. Volgens ons zijn dit relevantere vragen dan de vraag wanneer iemand naar kantoor komt. Op deze manier haal je veel ideeën op en krijg je een beter beeld van wat hybride werken voor de medewerker betekent.

Hopelijk heb je nu wat handvatten gekregen om ‘de menselijke maat’ te duiden in de werkcontext. Wellicht heb je zelf al ideeën, welk urgent onderwerp er door deze bril herzien zou moeten worden. Is het niet hybride werken, dan wellicht de reorganisatie waar je inzit of het duurzaamheidstraject wat maar niet van de grond komt. Enfin, mogelijkheden genoeg om (weer) menselijk maatwerk te leveren, we wensen je hierbij veel succes!

Meer Menselijke Maat is een initiatief om de menselijke maat weer terug te brengen op de werkvloer. De mens weer voorop; vóór processen, systemen en beleid. Nieuwsgierig naar meer verhalen of wat jij zelf hiermee kan doen? Bezoek dan eens www.meermenselijkemaat.nl of neem contact op met Mens en Skills Ambassadeur Rowan Hordijk, mede-initiatiefnemer, via rowan@meermenselijkemaat.nl.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie