Krachtwoorden

The Optimist 24 feb 2023 Samenleving

De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat dit blad voortaan als Optimist magazine verdergaat. ‘The Optimist’ is vooral leuk voor het Engelse taalgebied. Waar Nederlands wordt gesproken mogen we het gewoon over ‘De Optimist’ of dus vanaf nu over Optimist magazine hebben. Onze website blijft voorlopig nog even www.theoptimist.nl.

Tijdens een gespreksavond die ik onlangs organiseerde rond het thema ‘gezondheid en welzijn’ vroeg een van de deelnemers waarom we ziekenhuizen niet gezondheidshuizen noemen. ‘Je gaat er toch naartoe om iets aan je gezondheid te verbeteren?’, luidde de toelichting. De aanwezigen knikten instemmend.

Die opmerking onderstreept het belang van de woorden die we gebruiken. Woorden kunnen maken of breken, beschadigen of helen. Woorden kunnen prachtwoorden én krachtwoorden zijn.

Begin dit jaar plaatste ik een bericht op LinkedIn als eerbetoon aan mijn overleden vriend Marcel. Behalve een ode aan onze vriendschap vroeg ik mezelf hardop af in hoeverre mentale gezondheid invloed heeft op fysieke gesteldheid. Concreet: kan een burn-out leiden tot lichamelijke klachten, en zelfs tot ernstige ziektes? Die vraag maakte veel los. Ik kreeg ruim vierduizend positieve reacties, vele lieve en troostrijke commentaren en mijn bericht werd meer dan zeshonderdduizend keer bekeken. Kennelijk hadden mijn krachtwoorden mensen geraakt. En meer dan dat: ik riep iedereen op om liever te zijn voor elkaar. Want je hebt vaak geen benul van het effect dat je woorden op een ander kunnen hebben op de lange termijn.

Optimist magazine gaat voortaan nog meer aandacht geven aan positieve krachtwoorden. Woorden die niet alleen optimistisch van toon zijn, maar ook inspireren, hoop geven en mensen in verbinding en beweging brengen om de wereld mooier te maken. Zoals die van Shirley Krenak (P.26) of van Hilde Bolt (P.44).

Het thema van deze editie gaat over het loslaten van angsten. In dat kader zeg ik: wees niet bang om krachtwoorden te gebruiken; je kunt er zomaar iemand mee helpen. Zelfs jezelf.

Brian de Mello, hoofdredacteur
redactie@theoptimist.nl

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie