Hoe de ICT kan bijdragen aan duurzaamheid

The Optimist 26 okt 2022 Economie

De ICT branche is groeiende en volop in beweging. De voorspelling is dat in 2030, tien procent van de werkenden ICT’er is. Aan de ene kant zorgen productie, gebruik en afvoer van IT-apparatuur voor een aanzienlijke CO2-uitstoot. Aan de andere kant liggen volop mogelijkheden voor een duurzamere wereld.

De groei van de ICT sector

Alle sectoren zijn afhankelijk van IT maar ook elke ondernemer maakt gebruik van informatie- en communicatie technologie. Denk aan computers, software, mobiele telefoon en het internet. De ICT sector is een groeiende branche met een blijvende vraag naar nieuw personeel. Zo zie je regelmatig een vacature developer, webdesigner, engineer of scrum master voorbijkomen.

Duurzame digitale ontwikkelingen

Met behulp van IT zijn talloze ontwikkelingen tot stand gekomen die kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo is technologie betrokken bij alle besparende maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen en LED-verlichting. Maar denk ook aan praktische oplossingen zoals;
• Hulpmiddelen die inzicht geven in de mate van energieverbruik in huis
• Camera’s die verkeersstromen beter kunnen beheersen
• Oplossingen voor duurzamere voedselproductie
• Slimme sensor oplossingen voor een efficiëntere afvalinzameling

Ook ontstaan steeds meer technologische mogelijkheden om duurzame energie beschikbaar en betaalbaar te maken. Het gaat hierbij om ontwikkelingen die potentie hebben om de energietransitie in een stroomversnelling te brengen. Zoals ‘digital mapping’; waarmee data gekoppeld wordt aan satellietbeelden en kaarten. Met deze technologie kunnen kansrijke gebieden in kaart worden gebracht, voor het opwekken van duurzame energie of optimalisatie van infrastructuren. Of ‘smart grids’; dit zijn technologieën die op een intelligente wijze het elektriciteitsnetwerk beheren. Op deze manier kunnen energiebronnen, opslag en consumptie met elkaar gekoppeld en afgestemd worden. Zo sluit vraag en aanbod altijd naadloos op elkaar aan. En tenslotte natuurlijk de faciliterende rol van de ICT in de digitale omgeving van energiebedrijven en klanten.

CO2-voetafdruk van de digitalisering

Duidelijk is dat de digitalisering een nog grotere bijdrage kan leveren aan duurzaamheid met innovaties, efficiëntere processen, betere producten en diensten. De keerzijde is het aanzienlijke energieverbruik en CO2-uitstoot van de verwerking en opslag van data. Omdat veel bedrijven nog maar aan het begin van de digitalisering staan is de verwachting dat dit alleen nog maar zal toenemen.

Volgens een onderzoek van de ING Bank is de IT in 2040 naar voorspelling verantwoordelijk voor 6 tot 14 procent van de mondiale emissies. Toch is volgens de bank IT voor veel bedrijven een ‘blindspot’ als het gaat om verduurzamen.

Uitdagingen

Om een optimale bijdrage te kunnen leveren aan duurzaamheid, zijn er enkele flinke uitdagingen voor de ICT-sector. Het is daarin vooral de kunst balans te vinden tussen de nodige werkprocessen en duurzaamheid. Primair is het natuurlijk nodig de servers te laten draaien en dienstverlening in stand te houden, zorgen voor een goede beveiliging van data, kostenbeheersing en het aantrekken van kundig personeel.

Daarnaast zijn er andere uitdagingen die aangepakt moeten worden. Zo heeft de IT-sector te maken met stijgende energieprijzen, oplopende rentes en personeelsschaarste op de markt. Ook spelen andere belangrijke zaken zoals de naweeën van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Een andere uitdaging is intentie versus actie. Waar de Scandinavische landen ver voorlopen op concrete acties, wordt in het Nederlandse poldermodel vooral nog veel gepraat over de energiecrisis. De wil om sneller te verduurzamen is er zeker, maar de uitvoering blijkt in praktijk nog lastig. Volgens onderzoek van Schneider Electric, een grote speler in transformatie van energiebeheer en automatisering, zit hier nog een kloof tussen. Zo heeft de minderheid van IT- en datacenter bedrijven een duurzaamheidsplan en blijkt dat de meesten aan het begin staan van de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven.

Zodra deze uitdagingen overwonnen worden, is de verwachting dat innovatie en implementatie van duurzame initiatieven in een stroomversnelling zullen komen.

ICT’er gezocht

Een niet meer dan logisch gevolg van de energietransitie en alle ontwikkelingen is de grote vraag naar ICT’ers. Wanneer je zoekt naar ICT vacatures per plaats en provincie kom je gelijk al meer dan tienduizend vacatures tegen. De meeste ICT vacatures staan open in Midden- en Zuid Nederland. Op dit moment is al ongeveer één op de zeventien van de beroepsbevolking IT’er. De verwachting is dat dit in 2030 één op de tien van de werkenden is.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Green Ads.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie