Het helpende platform

The Optimist 16 dec 2022 Economie

De nieuwe tijd vraagt om een drastisch andere organisatie van de samenleving. We nemen het heft weer in handen en gaan veel zaken zelf organiseren in harmonie en verbinding met de natuur en elkaar. Econoom Jeroen Doensen laat zien wat dit in de praktijk betekent.

DOOR: JEROEN DOENSEN

Vroeger bouwde het dorp een nieuwe boerderij voor de familie wiens boerderij was afgebrand en werden het land en de opbrengst eerlijk verdeeld. De kinderen konden veilig buiten spelen en iedereen ademde frisse lucht in. Dat was de normaal en we zijn op de weg terug. We streven weer naar kleinschaligheid en organiseren vanuit overvloed. Dat wat er is benutten en verdelen we liefdevol. Sinds het begin der tijden gebruiken we hiervoor zogenaamde ‘commons’ als organisatievorm: het gemene goed, van ons, ten dienste van het algemeen belang. Gelukkig zijn er al veel initiatieven gaande en blijkt dat het werkt als je organiseert vanuit overvloed, vertrouwen en liefde.

Algemeen belang

Stel je eens voor dat we online platformen zo organiseren dat ze het algemeen belang dienen. Dan zou er een veilige omgeving voor de jeugd zijn waar ze kunnen delen en uitwisselen, leren en vriendjes maken. Privacy is geen issue want dat is ingebouwd, iedereen heeft zelf de regie over wie wat van je mag weten. Ook de administratie en communicatie met de overheid zetten we zo op. En dan bouwen we meteen ook een werkende verlichtingsdienst.
Denken we verder, dan gaat er ook een echte platformeconomie ontstaan op basis van samen delen. Het is dan wel goed om te weten wat economie eigenlijk is. De economie gaat over het organiseren van het huishouden en het bevorderen van de levenskunst. Daarnaast, wisten in de oudheid de meeste grote denkers al, is er ‘geld verdienen met geld’ en dat is iets anders dan economie.

‘Een van de uitgangspunten van CommonEasy is vertrouwen.’

Platformen

Gelukkig is het allemaal heel simpel; als je het terugbrengt tot de kern van de echte economie, heb ik iets nodig en heb jij iets over. Als dat overeenkomt maken we een afspraak en wisselen we uit. Of ik nu van A naar B wil, zin heb in een appel of vanavond heel hard wil lachen, het zal niet moeilijk zijn die match te vinden en verbinding te leggen.
Dit zijn de platformen die we nodig hebben in de echte economie. Gelukkig is dit technisch niet meer ingewikkeld, sterker nog: het is er al. Er zijn al heel veel mooie oplossingen beschikbaar. Zo draait mijn computer op Ubuntu, heb ik energie van een coöperatie en ben ik verzekerd met en bij mijn community, genaamd CommonEasy: een platform voor ondernemers die met elkaar het risico op inkomensverlies door ziekte opvangen. Een van de uitgangspunten van CommonEasy is vertrouwen. In eerste instantie moeten mensen dan even schakelen (‘O ja, dat kan ook’), maar daarna zie je dat het mooie in mensen naar boven komt. Zo zijn er mensen ziek geweest die minder nodig hadden dan de maximaal mogelijke gift uit het netwerk. En dan vragen ze gewoon minder en hoeft het netwerk niet meer te delen. CommonEasy vertoont overeenkomsten met een broodfonds, maar we hebben de maximale groepsgrootte van vijftig overstegen en het vertrouwen oneindig schaalbaar gemaakt. Iedereen bouwt zijn eigen netwerk binnen het platform en als je ziek wordt, helpen je vrienden je, maar ook de vrienden van je vrienden en hun vrienden.
Naast een back-up voor ondernemensinkomen kunnen we op deze basis ook andere behoeften op het gebied van risico en zekerheid organiseren en wellicht op termijn bestaanszekerheid weer gaan borgen.

Vertrouwen schaalbaar gemaakt

Om toegevoegde waarde weer een plek in de economie te geven, zullen er initiatieven komen om een nieuw, renteloos, ruilsysteem in te voeren. Deze techniek is al klaar en Utrechtse Euro’s zijn reeds in omloop naast vele andere alternatieve munten. Uiteraard voeren we op dit nieuwe systeem een basisinkomen in. Daarmee creëren we waarde op basis van iets echts: jij! Hiermee wordt ook de lokale bedrijvigheid en uitwisseling bevorderd en sociale cohesie krijgt een boost. En er wordt geborgd dat je niet eens iets kunt verkopen als niet duidelijk blijkt dat het liefdevol tot stand is gekomen; dat pikt het nieuwe ruilsysteem niet.
Het mooie is dat dit al lang gaande is, deels aan de oppervlakte, deels daaronder. Het bewustzijn groeit dat jouw keuze relevant is en impact heeft. En er zijn al heel veel keuzes te maken die bijdragen aan meer liefde in de wereld. We zitten echter vaak vast omdat we denken dat het ‘niet anders kan’, zo gaat dat nou eenmaal. Ga er maar vanuit dat iedere keer dat je dat denkt, er een liefdevol alternatief voorhanden is en dat jij de wil en de kunde hebt om daar gebruik van te maken. Zo draaien we de wereld vrolijk door naar een nieuw tijdperk waarin wij het heft in handen nemen en ons bestaan in balans brengen met elkaar en de natuur. •

Meer informatie: www.commoneasy.nl en www.ikbenjeroen.nl

Jeroen Doensen is een échte econoom en gastheer van CommonEasy. CommonEasy is een community van ondernemers die elkaars back-up zijn bij ziekte. Als er iemand in de community ziek wordt, ontvangt diegene een inkomen van het netwerk. 

Fotografie: Paul Hoes

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie