Gespreksboeken

The Optimist 23 feb 2024 Samenleving

Goed spreken begint met goed lezen. Dat wil zeggen: het lezen van boeken waar je iets aan hebt. We zetten er vijf op een rijtje. Stuk voor stuk boeken die je helpen om met meer houvast het gesprek aan te gaan. Met een positieve uitkomst; dat spreekt voor zich.

De gouden gespreksgids – Wicher Schols

Voor wie kampt met sociaal ongemak en terughoudendheid om een gesprek aan te knopen, is deze gids een gouden vondst. Een boek met handige tips en technieken waar je iets aan hebt.

Variërend van lastige gesprekken op het werk tot een verbaal duwtje in de rug als het gaat om de liefde van je leven voor je te winnen. ‘Schutteren hoeft niet meer’, belooft de auteur in het voorwoord. Na het lezen van dit boek zou dat zomaar werkelijkheid kunnen worden. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel krijg je inzicht in wat je moet weten over jezelf en anderen. In deel twee leer je vier cruciale vaardigheden en in deel drie wordt uitgebreid uitgelegd wat je moet doen in ongemakkelijke situaties. Voor ouders is er zelfs een hoofdstuk met de titel ‘Opvoedgesprekken’. Het is nooit te laat om het vroeg te leren.

ISBN 9789025907891 – 224 pagina’s – € 24,00


Smalltalk Survival – Liz Luyben en Iris Posthouwer

Smalltalk, ook wel bekend als praatje pot, de informele gesprekjes tussen de bedrijven door, vraagt om een bijzondere vaardigheid. Sommigen kunnen het van nature en soms iets te overmatig, anderen worstelen ermee alsof ze een snelweg moeten oversteken. Iris Posthouwer heeft daar als trainer en professioneel spreker geen moeite mee. Ze ontdekte echter dat de meeste mensen denken er een hekel aan te hebben of er niet in bedreven te (willen) zijn. Terwijl onderzoek laat zien dat we juist blijer worden van smalltalk. Auteur Liz Luyben, die naast haar schrijfwerk zich ook bezighoudt met bierbrouwen in Spanje, bleek wat hulp te kunnen gebruiken. Toen ze bier wilde gaan verkopen in China merkte ze de moeite die sociale praatjes haar kostten – en die bij het zakendoen horen. Daarop zocht ze haar heil bij Iris. Het resultaat: dit boek.

ISBN 9789026349676 – 216 pagina’s – € 15,99


Gesprekken die werken – Ineke van den Berg

Een boek dat focust op gesprekken op de werkvloer. Die gesprekken zijn er in soorten en maten, varierend van beoordelingsgesprek tot groot overleg. Vaak komt het neer op het vertonen van sociaal wenselijk gedrag en het uitvoeren van een gesproken rituele dans. In het voorwoord concludeert dr. Kilian Wawoe, die zes jaar onderzoek deed naar werkgesprekken, dat de kwaliteit en de kwantiteit van het gesprek tussen de medewerker en de organisatie de kern is van goed management. Auteur Ineke van den Berg noemt persoonlijke gesprekken (ook op de werkvloer) tussen twee mensen het ‘cement voor een goede communicatie, samenwerking en ontwikkeling’. Wie op zoek is naar manieren om beter te kunnen praten met die lastige collega, manager of medewerker, doet er goed aan dit boek te lezen. Dan zouden die gesprekken zowaar kunnen gaan werken.

ISBN 9789462721395 – 224 pagina’s – € 23,00


De eerste minuut – Chris Fenning

In het verlengde van het boek van Ineke van den Berg ligt dit boek van Chris Fenning. Hierbij draait het om de vraag: hoe trek je de aandacht van mensen en breng je jouw boodschap over? Centraal staat het verbeteren van je zakelijke communicatievaardigheden via een praktische stap-voor-stapmethode. Zo leer je specifieke manieren voor het voeren van korte, duidelijke zakelijke gesprekken, e-mails, vergaderingen, sollicitaties en meer. Beknoptheid staat hoog in het vaandel bij Fenning. De eerste minuut is hierbij cruciaal. Daarbij gaat het er niet om snel iets in te korten, maar wel om het communiceren van een heldere bedoeling, de focus te houden op één onderwerp per keer en aandacht te geven aan oplossingen in plaats van te blijven hangen in problemen. Dat klinkt als een optimistische insteek. Zou het niet heerlijk zijn als je met gemak een complex onderwerp kunt samenvatten in slechts enkele regels? Dit bekroonde boek laat zien: het is makkelijker te leren dan gedacht.

ISBN 9789462724013– 112 pagina’s – € 20,00


Goed in gesprek  – Annemiek Broersen

Dit boek is speciaal bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in jeugdhulp en onderwijs. Gesprekken die je hier voert met kinderen, ouders of collega’s zijn vaak niet altijd even gemakkelijk. Annemiek Broersen reikt met haar boek handvatten aan zodat professionals zich meer bewust worden van de kracht van het gesprek. Het draait volgens haar om bewust positioneren; goed in gesprek zijn houdt in dat je je bewust positioneert, zowel jezelf als je gesprekspartner. Het begrip ‘positioneringsdriehoek’ doet zijn intrede. Hierbij draait het om het wie, hoe en waarom van een gesprek, ofwel de positioneringsdynamiek. Het legt de nadruk op de manier waarop mensen zich in een gesprek tot elkaar verhouden. Broersen: ‘Blijf de verhoudingen afstemmen en de vraag stellen: wat staat vast en waar is beweging mogelijk? Zo kom je volgens haar goed in gesprek.

ISBN 9789492649133 – 154 pagina’s – € 29,75

 

De meeste boeken zijn verkrijgbaar via onze webshop.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie