Geloof in feiten

The Optimist 011 november / december 19961996
In 1995 wees een onderzoek van het Amerikaanse Dartmouth-Hitchcock Medical Center uit dat de mate waarin 232 patiënten die een hartoperatie hadden ondergaan houvast zochten in een religieuze overtuiging het meest bepalend was voor hun overlevingskans. Bij degenen die niet geloofden lag het sterftecijfer driemaal hoger. Editors | 11 november/december 1996 issue Een onderzoek van dertig jaar naar de bloeddruk van kerkgangers laat zien dat die druk bij hen gemiddeld 5 millimeter lager ligt dan bij niet-kerkgangers. Andere studies wijzen uit dat regelmatige kerkgangers een vijftig procent lagere kans hebben om te sterven aan hart- en vaatziekten dan niet-kerkgangers. Een Amerikaanse onderzoek onder 4000 ouderen geeft aan dat degenen die religieuze diensten bezoeken minder depressief en gezonder zijn dan degenen die dat niet doen of die hun godsdienst thuis belijden. Uit een studie onder dertig vrouwelijke patiënten met een heupfractuur bleek dat degenen die in God geloofden en de kerk bezochten, na hun ontslag uit het ziekenhuis verder meer uithoudingsvermogen en minder last van depressieve gevoelens hadden. Onder niet-kerkgangers ligt het zelfmoordpercentage viermaal hoger dan onder kerkgangers. Het San Francisco General Hospital deed het volgende experiment. Op diverse plaatsen in de Verenigde Staten werd mensen die bidden, gevraagd om te

Het volledige artikel lezen?

Geen abonnee, maar wil je wel artikelen lezen? Geen probleem. Je kunt losse artikelen kopen via Uhmi. Uhmi is een nieuwe manier om snel en veilig te betalen voor artikelen en direct verder te lezen. Probeer het nu uit en krijg een euro gratis.

Lees met Uhmi voor €0,25 Word Abonnee Log in

Reacties

Geef een reactie