Een kijkje in de keuken van het energetisch balanceren

The Optimist 11 dec 2020 Zingeving

Aan het begin van 2020 maakte The Optimist kennis met de praktijk van ECOintention. Twee eindejaarsstudenten, die de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner volgden, gingen met ons aan de slag. Nu blikken we terug op een bijzondere ervaring waarbij de energie van ons bedrijf, en in het bijzonder die van onze redactie, in balans is gebracht; dingen lukken sneller, de creativiteit bloeit en de sfeer is goed. Wij vroegen aan Rijk Bols en Hans Andeweg, de oprichters van ECOintention, om een toelichting te geven op hun aanpak.

ECOintention coaching is gebaseerd op resonerend leiderschap. Hierbij werk je gericht met aandacht en intentie. Zo zet je je organisatie goed in zijn energie en realiseer je je doelen. Om dit effectief in elke organisatie, of bijvoorbeeld in elk natuurgebied, toe te passen heeft ECOintention de ‘grondbeginselen energetisch beheer’ ontwikkeld. Deze maken gebruik van resonantie.

Wat is resonantie?

Je bent in resonantie met iets of iemand als je samen op dezelfde golflengte zit. Dan klikt het, dan stroomt het, dan ben je in ‘flow’. Heerlijk om zo samen te werken, want in dat geval versterk je elkaar. Dan is één plus één drie. Je zit niet alleen figuurlijk op dezelfde golflengte als je resoneert maar ook letterlijk. Alles is energie, ook de materie, en energie trilt. Met elk octaaf correspondeert een verdichtingstrap van de allerfijnste energie tot materie. Stof kun je gestolde trilling noemen. Licht is ongelooflijk verdunde klank.

Unieke eigentrilling

Elk organisme, elke organisatie, elk bedrijf en bos heeft een unieke eigentrilling. Wanneer hierop een kracht inwerkt waarvan de trilling overeenstemt met de eigentrilling, wordt deze door resonantie versterkt. Neem twee gelijke stemvorken, sla er één aan en doof die na een tijdje; de toon zal blijven klinken omdat de niet-aangeslagen stemvork door resonantie in trilling is gebracht.

Op basis van resonantie kun je met relatief weinig kracht grote effecten bereiken. Dit heeft te maken met timing. Je kunt een schommel tot grote hoogte laten slingeren door telkens op het juiste moment een klein duwtje te geven. Een zacht windje kan een grote hangbrug laten ‘swingen‘ door er met een bepaalde regelmaat tegenaan te blazen.

Tegenvallende resultaten, stagnatie, stress en lage vitaliteit ontstaan als een organisatie niet in verbinding is met zijn eigentrilling. Met behulp van de grondbeginselen energetisch beheer kun je de eigentrilling op eenvoudige wijze versterken.

Grondbeginselen Energetisch Beheer

  1. Innerlijke rust

Je kunt alleen met energie werken als je innerlijk ontspannen bent. Door innerlijke rust worden je hersengolven langzamer. Je komt in een ontspannen bewustzijnstoestand. Je verstand staat op een lager pitje en je intuïtie wordt geactiveerd. Dit is noodzakelijk voor het contact met het bedrijfsveld. Innerlijke rust kan op vele manieren; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, bidden, meditatie enz. Iedereen kan dit op zijn eigen manier doen. De tijd die het creëren van innerlijke rust kost, wordt ruimschoots terugverdiend door het verkrijgen van vrije tijd. Goede energie in het bedrijf zorgt voor coherentie en synchroniciteit. Binnen en buiten vallen samen. Je hoeft niet meer achter de feiten aan te lopen of overal brandjes te blussen. Zo houd je tijd over.

  1. Bewustzijn van het geheel

Je kunt alleen iets energetisch opladen als je het begrenst. Bewustzijn van het geheel begint met het bepalen van grenzen. Zulke grenzen zijn bijvoorbeeld de buitenmuren van je huis, het hek om een akker, de bosrand of de omtrek van het bedrijfsterrein met daarop de bedrijfsgebouwen. Je gaat innerlijk in vogelvlucht langs de grenzen of je neemt een plattegrond en verbind je daarmee. Als je je organisatie of natuurgebied op deze manier ‘beperkt‘ sta je via resonantie in verbinding met het bedrijfsveld. Je kunt zo niet alleen energie geven maar je krijgt ook informatie over de toestand van het geheel en de verschillende onderdelen. Je kunt deze intuïtieve informatie duiden door naar je gevoel te luisteren (gut-feeling). Geeft het een goed of een slecht gevoel?

  1. Gevoel voor wat leeft

Door dit afgebakende geheel positieve aandacht te geven, laad je alles op wat er in is met levensenergie. Gevoel voor wat leeft is equivalent met aandacht geven. Dat betekent in de praktijk aanwezig zijn, regelmatig het gezicht laten zien op de werkvloer en vragen ‘hoe gaat het?’. Het gevoel ‘gehoord te zijn’ geeft bevestiging en werkt in veel gevallen probleemoplossend. Aandacht is levensenergie. Door aandacht te geven laad je je geheel energetisch op. De grootte doet er niet toe. Elk geheel dat je in je hart kunt sluiten en met je bewustzijn kunt bevatten, kun je energetisch opladen.

  1. Verstand van zaken

Voordat je richting aan energie kunt geven, heb je realistische doelen nodig. Intellect en intuïtie, verstand en gevoel, vullen elkaar aan. Het één kan niet zonder het ander. Het soms wat zweverige gevoel voor wat leeft kan met het verstand begrepen en verklaard worden. Bovendien ‘grondt/bevestigt’ verstand van zaken ons bewustzijn in de materie en zorgt ons nuchtere verstand ervoor dat wij realistische doelen formuleren. Het verstand schetst een stappenplan en toont of het doel haalbaar is. Het succesvol werken met levensenergie is zodoende onlosmakelijk verbonden met vakmanschap en vakkennis.

  1. Doelen affirmeren en visualiseren

Je richt je intentie op deze doelen en stelt je voor dat ze zijn gerealiseerd. De toekomst is ‘maakbaar’. Wat je toekomt of toevalt heb jij voor een groot deel in de hand. Het toeval kan mee- of tegenvallen. Hoe creëer je meevallers? Met je aandacht laad je het geheel energetisch op. Door je intentie krijgt het richting. Je richt je intentie op een doel dat je wilt bereiken. Dit affirmeer je. Affirmeren betekent bevestigen, bekrachtigen. Met een affirmatie bekrachtig je dus iets wat je graag wilt hebben of bereiken. Als je doel helder voor de geest staat en je dat affirmeert, werp je als het ware een lijn met een anker vooruit de toekomst in. Bij elke herhaling van de affirmatie wordt deze lijn bekrachtigd en het anker steviger bevestigd. Als het anker stevig vastzit kan de vormkracht (=aandacht + intentie) de lijn oprollen. Zo valt toe wat jij in de toekomst hebt bevestigd, creëer je meevallers en realiseer je je doelen.

  1. Belast verleden transformeren

Wat trekt nog uit het verleden en staat de vervulling van je droom in de weg? Wat je in de toekomst affirmeert blijkt te resoneren met niet verwerkte gebeurtenissen uit je verleden of van het bedrijf. Vaak krijg je die eerst als tegenvallers voor je neus voordat je droom werkelijkheid wordt. ECOintention coaching helpt je daarvan bewust te worden en deze oude blokkades te transformeren. Je kunt de tegenvallers dan links laten liggen en meteen doorgaan naar de meevallers.

Meer informatie: www.ecointention.com

Voor wie geïnteresseerd is in cursussen en opleiding: in maart 2021 start de ECOintention Basiscursus: Leer werken met Levensenergie.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie