De zondeval van een economisch dier

Rob Soetenhorst 022 september / oktober 19981998
Boekbespreking. Rob Soetenhorst | 22 september/oktober 1998 issue ACHTER DE ARGELOZE TITEL Geen beter leven dan een goed leven gaat een intrigerend boek schuil. De natuurkundige Arie van den Beukel stelt prikkelende vragen over het huidig maatschappelijk klimaat. Bijvoorbeeld: kan werk, werk en nog eens werk alleen maar worden verwezenlijkt door groei, groei en nog eens groei? Waarom valt arbeid die cultureel wordt weggecijferd, zoals werk in een verpleeghuis, niet onder deze noemer? Waarom wordt de betekenis van de resultaten van economische modelberekeningen stelselmatig overschat? Beukel is kritisch over de \'homo economicus\', kenmerkend voor onze tijd en met een allesoverheersende eigenschap: hij is berekenend. Dan hebben we het niet over de - in de schaduw opererende - Amsterdamse school van economen die \'de economie van het genoeg\' bepleiten. Bij hen gaat het niet om te bevredigen behoeften en consumptiedwang, maar om noden; in dit denken staat de mens centraal. Van den Beukel haalt de Amerikaanse econoom McCloskey aan, die vindt dat er in de economie meer aandacht moet komen voor burgerlijke waarden en gemeenschapszin. Zoals hij met instemming Frits Bolkestein citeert die ooit pleitte voor herstel van christelijke normen in het VVD-beginselprogramma. Of de achttiende-eeuwse Schotse moraalfilosoof Adam Smith, die

Het volledige artikel lezen?

Geen abonnee, maar wil je wel artikelen lezen? Geen probleem. Je kunt losse artikelen kopen via Uhmi. Uhmi is een nieuwe manier om snel en veilig te betalen voor artikelen en direct verder te lezen. Probeer het nu uit en krijg een euro gratis.

Lees met Uhmi voor €0,25 Word Abonnee Log in

Rob Soetenhorst

Meer over Rob Soetenhorst >

Reacties

Geef een reactie