De mens centraal in organisaties

Roland Pluut 201 november / december 2021 Samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een ingeburgerd begrip. Maar geldt dat ook voor SMVO? Hierbij staat de S voor Sociaal. Het bedrijf Matzzi richt zich op het helpen van organisaties om SMVO meetbaar en hanteerbaar te maken, omdat de mens centraal moet staan.

Samen met twee compagnons startte Han Ribberink zeven jaar geleden Matzzi. Het viel hen op dat organisaties nog steeds hun processen voorop stelden en minder aandacht hadden voor de factor mens. ‘En dat terwijl de mens juist verantwoordelijk was en is voor de uitvoering van die processen’, vertelt Ribberink. Hierdoor is er volgens hem vaak geen juiste balans met betrekking tot efficiency en tevredenheid.

Unieke mensen

Eén van de drie oprichters van Matzzi was actief in de executive search – het vinden van kandidaten voor topfuncties. Ze besloten het anders te doen dan de meeste bedrijven en ontwikkelden een tool om zowel personen als groepen te karakteriseren. ‘Op het moment dat iemand met een sleutelpositie een organisatie verlaat en er een nieuwe kandidaat moet worden geworven, spitsen wij ons toe op het maken van de juiste match door personen in kaart te brengen. In een aantal gevallen in onze directe omgeving bleek een geworven kandidaat – na ingewerkt te zijn – al snel weer te vertrekken, met alle gevolgen van dien. Het gangbare wervingsproces hebben we in onze methodiek omgedraaid om zo een duurzame match te maken tussen kandidaat en organisatie.’
Toen ze vier jaar geleden deze ‘People-motor’ in hun methodiek ontwikkelden, realiseerden ze zich dat ze een mooi instrument in handen hadden. Ribberink: ‘Dit kon breder ingezet worden dan alleen People; we hebben daar Planet en Profit aan toegevoegd.’
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor hem gelijk aan de aandacht en zorg die je hebt voor je omgeving. ‘Dat geldt natuurlijk voor de mensen in en om je organisatie, de natuur en het milieu, maar ook voor de zorgvuldigheid waarmee je met energie, grond- en hulpstoffen omgaat. Uiteraard hoort hier ook verdienen bij. Het succes zit ’m in de balans tussen al deze onderwerpen’, aldus Ribberink.

‘Om een wedstrijd te kunnen winnen, moeten alle spelers zich maximaal inzetten en vooral samen-werken.’

Online tools voor MKB

De focus van Matzzi ligt op het MKB, aangezien zo’n zeventig procent van alles wat in Nederland geproduceerd wordt, afkomstig is van het MKB. ‘We denken daarmee een grote bijdrage te kunnen leveren’, legt hij uit. ‘Voor veel MKB’ers is de weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen ondoorzichtig en lastig om op te pakken. Met “grip op je toekomst” helpen we deze ondernemers om in hun eigen tempo stappen te zetten in een de richting die bij hen past. Waarom? Omdat voor iedereen de balans tussen People, Planet, Profit anders kan zijn.’
Dat ‘helpen van ondernemers’ gebeurt onder meer door het beschikbaar stellen van tools. Zo is er online een gratis scan voor ondernemers die met MVO aan de slag willen, maar die voor hun gevoel nog weinig structureel hebben opgepakt. ‘Zie het als een nulmeting. De nulmeting is een eerste stap en geeft je al direct een richting om samen met je personeel te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel ondernemers hebben inmiddels stappen gezet, maar beschikken niet over een goed overzicht. Wil je vervolgstappen zetten, dan zijn er verschillende tools op het gebied van Sociaal MVO tot en met Sustainable Development Goals aan toe, maar altijd samen met je medewerkers.’ Over de reden waarom er voor SMVO moet worden gekozen laat Ribberink geen twijfel bestaan: ‘Ga uit van de mens; om een wedstrijd te kunnen winnen, moeten alle spelers zich maximaal inzetten en vooral samenwerken.’
De zeventien Sustainable Development Goals, de duurzame doelen die door de Verenigde Naties in 2016 werden vastgesteld, zijn voor veel ondernemers onbekend. Ze hebben hier nog niet van gehoord of het is een ‘ver van m’n bed’-show. Daar heeft men bij Matzzi een oplossing voor. ‘Door ze mee te nemen via MVO, geven we ze terug wat hun personeel vindt van elk van de doelen en waar je organisatie voor staat. De rapportage kun je gebruiken in je communicatie naar je omgeving, maar ook in de samenwerking met je ketenpartners. Dit zijn trajecten die we uitvoeren.’ Daarnaast maken de wereldverbeteraars van Matzzi overzichten van wat ondernemers in een bepaalde branche of regio kunnen doen. Daarmee hebben ondernemers een benchmark. Het doel hiervan is dat zij elkaar versterken, om een zo groot mogelijke impact te maken op het gebied van SMVO.

Toekomstperspectief

Net als professor Jan Rotmans gelooft Ribberink dat we niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk leven. ‘De jongste generatie die de arbeidsmarkt aan het betreden is, denkt fundamenteel anders dan de generatie die in de komende jaren met pensioen zal gaan. We hebben echter nu nog te maken met het feit dat de jongste generatie nog niet op plekken zit om daadwerkelijk beslissingen te nemen die impact hebben op dit proces van transitie. Dat wil niet zeggen dat de oudere generatie deze transitie moedwillig tegenwerkt of vertraagt, alleen ontbreekt de urgentie en/of kennis om stappen te zetten. Daarnaast geeft deze transitie natuurlijk onzekerheid.’
In dit spanningsveld zorgt Matzzi voor oplossingen. Dat doen ze door intrinsiek gemotiveerde mensen in staat te stellen hun omgeving ook enthousiast te maken. Zo krijgen steeds meer organisaties de mogelijkheid zelfstandig sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen op te pakken en uit te dragen.
‘Dat laatste is belangrijk omdat SMVO niet alleen maar geld kost, maar ook veel kan opleveren’, verklaart Ribberink. Als voorbeeld geeft hij aan dat een ondernemer die actief met SMVO bezig is, voor een werkzoekende een heel interessante werkgever is. ‘Ook verdien je extra punten in aanbestedingstrajecten en spreek je op een andere manier je ketenpartners, zodat co-creatie leidt tot nieuwe kansen.’ Zo levert Matzzi een bijdrage aan een duurzamere wereld waarin aandacht is voor de balans tussen ‘People, Planet, Profit’.

Meer informatie: www.matzzi.eu

Roland Pluut

Roland Pluut

Roland Pluut is een Ode-lezer van het eerste uur. Roland ondersteunde Ode om dit initiatief...

Meer over Roland Pluut >

Reacties

Geef een reactie