De liefde voor de Aarde

The Optimist 5 mei 2023 Natuur & Milieu

In het voorjaar van 2022 maakte Henry Mentink een Krui-tocht van Varik naar Parijs. Aan het eind van deze maand organiseert hij opnieuw een kruiwagenmars, naar Brussel. In dit artikel voor Optimist magazine vertelt hij waarom hij hierbij een geestverwant heeft gevonden in Vincent van Gogh.

DOOR: ANNE VAN GINKEL EN HENRY MENTINK

We zitten te veel in ons hoofd, maar hoe zouden we het kunnen vergeten: de madeliefjes, de pas omgeploegde klonters Aarde, de takken van de struiken die uitbotten in de lente of de kale takken van de bomen die huiveren in de winter? De serene helderblauwe lucht of de grote wolken in de herfst, de uniform grijze lucht in de winter of de zon die opkomt boven de tuin van onze tante, of de rode zon die ondergaat in Scheveningen, dat alles is ons eigendom!

Zo schrijft Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, nadat deze zich beklaagd heeft over zijn armoede in een brief aan Vincent, in 1890.

De kruiwagenmars naar Brussel, eind mei 2023, die we samen met de stichting Symphony of Soils organiseren, komt langs de geboorteplaats van Van Gogh. Zodoende leidde dat tot een onderzoek naar hem en zijn vele tekeningen en schilderijen van kruiwagens en natuur.

Sand Diggers in Dekkersduin near The Hague door Vincent Van Gogh, zondag, 3 juni 1883.

 

Van Gogh beschrijft wat hij naar eigen zeggen niet in woorden uit kan drukken, de onbegrensde liefde voor en rijkdom van de natuur, voor iedereen beschikbaar, pijnlijk prachtig en onmisbaar. ‘Liefde is onze moeder, onze moeder is de Aarde, de Aarde is liefde.’

Geestverwanten

Geen wonder dat de mensen die de Aarde op de werelderfgoedlijst willen hebben een geestverwant vinden in Vincent van Gogh. De kunstenaar hield van de Aarde, van haar gewassen, haar natuur, haar luchten en weersomstandigheden, getuige de vele schilderijen die hij naliet.

Hij hield ook van de mensen die de Aarde bewerken en van de materialen waarmee ze dat doen. Er is geen mooier symbool daarvoor denkbaar dan een kruiwagen: de landarbeider die vruchtbare grond over zijn akker kruit, met rechte rug, de klei onder zijn voeten, door alle jaargetijden heen.

De hele wereld in een kruiwagen

Het is dan ook geen toeval dat de deelnemers aan de Krui-tocht van 2022 langs het huis waar Van Gogh gewoond heeft in Mons trekken.

Henriette, Barthold en Henry tijdens de Krui-tocht naar Parijs bij het Van Gogh huis in Mons, België, 12 mei 2022.

 

In de kruiwagen zit Aarde van over de hele wereld, bijeengebracht door mensen die achter het initiatief staan. De kruiwagen is met zijn begeleiders op weg naar Parijs, waar het hoofdkantoor van UNESCO is, daar zal hij zich aanbieden voor de werelderfgoedlijst.

Vincent van Gogh zou zich beslist gesteund hebben gevoeld als hij nog had geleefd, hij schilderde in zijn tijd al verwanten van de kruiers van nu. Hij woonde op verschillende plekken in Europa, ook in grote steden als Londen en Parijs, maar het liefst was hij buiten want hij ervoer het platteland als gezond, genezend en hartversterkend.

Thuiskomen op Aarde

Er zijn steeds meer mensen die dat gevoel herkennen of ernaar terugverlangen. Die eco-dorpen stichten, of geld inzamelen om grond te kopen om die daarna voor altijd onverkoopbaar te maken. Zodat er steeds meer Aarde komt die van zichzelf is. Dat is een van de doelen van de mensen die de kruiwagen en zijn tocht een warm hart toe dragen. Dat zijn er steeds meer, overal waar de kruiwagen komt wordt hij enthousiast welkom geheten, zowel bij boeren als bij het kabinet van Frans Timmermans.

Turfschip en vrouw,
man met kruiwagen. Vincent van Gogh, Drenthe, 22 oktober 1883.

De waarde van de Aarde

Met de Krui-tocht vragen de deelnemers aandacht voor de Aarde, ze willen haar graag teruggeven aan zichzelf, zodat ze niet langer geld van grondbezitters hoeft te vertegenwoordigen, maar haar eigen kapitaal kan uitkeren in de vorm van – biologisch – voedsel voor haar aardbewoners. En haar schoonheid kan tonen, haar diversiteit, haar planten en dieren, haar water, haar luchten en haar innige relatie met de zon, zoals je die op de schilderijen van Van Gogh kunt zien.

Familie

De familie van de kruiwagen wordt steeds groter, allemaal mensen die hun wensen sturen, geld geven of meelopen. Dat kan, want in 2024 is er weer een Krui-tocht. En daarna weer een. Er komen Krui-tochten over de hele wereld, totdat de familie van de kruiwagen één grote familie is van alle aardbewoners.
Al deze kruiwagens rollen over de Aarde, de grote, liefdevolle moeder. Langs de hooibalen en zonnebloemen, langs de olijfbomen en landarbeiders. Langs alle schilderijen van Van Gogh. In de geest is hij er altijd bij.

“Achter de hagen” Vincent van Gogh 1884, Het landschap van Nuenen, Nederland: een boer die met een kruiwagen op een klein pad loopt met pollard-bomen.

Doe je mee?

In april 2024 start er een nieuwe Krui-tocht naar Parijs, georganiseerd vanuit het Veerhuis in Varik. Je kunt een eindje meelopen of financieel bijdragen. Geef je in elk geval op voor de nieuwsbrief, zodat je de ontwikkelingen kunt volgen. We zien je graag, ergens op onze prachtige Aarde!

Meer informatie: www.veerhuis.nl

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie