Zonne-energie efficiënter op te slaan

The Optimist 22 jul 2016

Wetenschappers zien allang het belang van zonne-energie, maar worstelen nog met het vraagstuk van de opslag. Batterijen hebben vele nadelen. Opslag als waterstofgas is een goed alternatief, maar bij het elektrolyseproces heb je eigenlijk tegenstrijdige zuurgraden voor het water nodig. De TU Delft komt mogelijk met een doorbraak: ze delen de elektrolysebak in tweeën met een bipolair membraan. Het membraan leidt in het zure deel positieve ionen naar de pool waar waterstofgas ontstaat en in het basische deel de negatieve ionen naar de ‘zuurstofkant’. De productie verloopt daarmee sneller en efficiënter.

Bron: Kennislink

Reacties

Geef een reactie