Voorstel om rechten van het kind te waarborgen in de Vreemdelingenwet

The Optimist 10 mei 2016

In de asielprocedure is te weinig oog voor het belang van het kind. PvdA en GroenLinks presenteren vandaag een initiatiefwetsvoorstel om de rechten van het kind beter te beschermen. Zo willen de partijen voorkomen dat asielkinderen soms wel jaren moeten wachten op de beslissing of zij een verblijfsvergunning krijgen of worden uitgezet. Een artikel uit het VN-Kinderrechtenverdrag zou moeten worden verankerd in de vreemdelingenwet, zodat ook daar geldt dat “bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan”. Alleen dan, zo redeneren PvdA en GroenLinks, zal immigratiedienst IND specifieker naar de situatie van het kind moeten kijken en kan de rechter scherper toetsen.

Bron: Trouw

Reacties

Geef een reactie