Trouw mag schrijven dat statiegeldrapport ‘gestuurd’ was

The Optimist 22 nov 2016

Als het om vrijheid van meningsuiting gaat, dan lijkt de discussie momenteel vooral over Wilders te gaan. Iets minder in de schijnwerpers is de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam over Trouw en Wageningen Universiteit (WUR). Trouw-redacteur Hans Marijnissen had in het WNL-televisieprogramma De Haagse Lobby de indruk gewekt dat bij de aanbesteding voor onderzoek naar de haalbaarheid van statiegeld van de WUR de uitkomst tevoren vaststond; statiegeld zou te duur zijn. De rechtbank van Amsterdam heeft nu geoordeeld dat het woord aanbestedingsbrief, dat Marijnissen gebruikte weliswaar ongelukkig gekozen was, maar dat Trouw wel degelijk over documenten beschikte waaruit mag worden opgemaakt dat het bedrijfsleven (dat het onderzoek financierde) de uitkomst van het WUR-onderzoek heeft ‘gestuurd’.

Bron: Trouw

Reacties

Geef een reactie