Topsalarissen van de (semi)overheid worden ingeperkt

The Optimist 12 apr 2016 Economie

Topsalarissen veroorzaakten de afgelopen jaren grote ergernis. Daarom stelt het kabinet voor om snel een bovengrens aan het salaris voor vrijwel iedereen in de (semi)publieke sector. Het ministerssalaris (179 duizend euro) gold al voor bestuurders, maar gaat volgens het conceptvoorstel ook gelden voor alle werknemers die nu nog de dans ontspringen. Alleen medisch specialisten en luchtverkeersleiders zouden niet onder de norm vallen. Andere uitzonderingen moeten worden goedgekeurd door de ministerraad. “Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen”, stelt het ministerie van Binnenlande Zaken.

Bron: Binnenlands Bestuur

Reacties

Geef een reactie