Bescherming van mensenrechten is argument voor legale wietteelt

The Optimist 30 mei 2016

De weg naar legalisering van hennepteelt en -handel verloopt mogelijk via mensenrechten. Illegale hennepkweek leidt immers tot crimineel geweld, corruptie, branden, legionellabesmettingen en stank- en andere overlast in woonwijken en tot gezondheidsrisico’s voor gebruikers, omdat nu eenmaal elk zicht op de kweek ontbreekt. Regulering kan leiden tot bewaking van kwaliteit, ketencontrole, vermindering van criminaliteit en bescherming van de gezondheid van gebruikers en van burgers die gewild of ongewild bij de handel zijn betrokken. Daarom stellen hoogleraar straf- en strafprocesrecht Piet Hein van Kempen en universitair docent Masha Fedorova van de Radboud Universiteit in een rapport, dat regulering van de wietkweek geldt als “een positieve verplichting tot bescherming van mensenrechten”.

Bron: de Volkskrant

Reacties

Geef een reactie