Steeds meer ouderen gebruiken social media

The Optimist 4 jul 2017 Economie

In toenemende mate maken ouderen gebruik van social media. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het uitwisselen van berichten via Skype of WhatsApp is populair.

Acht op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. Opmerkelijk is dat de afgelopen jaren het gebruik hiervan onder ouderen fors is toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd, zo schrijft het CBS in het onlangs verschenen ‘ICT, Kennis en Economie 2017’.

Jongeren maakten in 2016 weliswaar nog meer gebruik van sociale netwerken dan mensen in de oudere leeftijdsgroepen, maar het verschil is sinds 2014 kleiner geworden. Het gebruik van sociale netwerken onder 45- tot 65-jarigen steeg van 70 procent naar 83 procent. Onder 65-plussers steeg dit aandeel in dezelfde mate, namelijk van 26 procent naar 39 procent.

Vooral het direct uitwisselen van berichten, bijvoorbeeld via Skype of WhatsApp, nam onder 45-plussers fors toe. Volgens het CBS heeft dit te maken met het toegenomen bezit van smartphones. Onder 12- tot 25-jarigen bleef het gebruik van sociale netwerken met 95 procent vrijwel gelijk.

In 2016 was bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken. Twee jaar eerder was dit nog bijna 72 procent. Van de gebruikers gaf driekwart aan berichten met anderen uit te wisselen, bijvoorbeeld via Skype of WhatsApp. In 2014 was dit nog 63 procent. Ook de deelname aan andere sociale netwerken zoals Facebook of Twitter, en aan een professioneel platform als LinkedIn nam tussen 2014 en 2016 licht toe.

Bron: CBS
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.