Steeds meer excellente scholen in Nederland

The Optimist 23 jan 2017

Het basisonderwijs telt 69 zogeheten ‘excellente’ scholen. Vorig jaar waren dat er nog 31. Het aantal uitblinkende middelbare scholen is meer dan verviervoudigd: van 22 naar 93. Om het predicaat ‘excellent’ te bemachtigen, moet een school niet alleen goed onderwijs bieden, maar ook op een andere manier uitblinken. Sommige scholen snijden hun onderwijs bijvoorbeeld uitzonderlijk goed toe op hun leerlingen en weer andere hebben bijzonder inspirerende leerkrachten. Een onafhankelijke jury beoordeelt kandidaat-scholen. Staatssecretaris Sander Dekker maakte van meet af aan veel werk van de eretitel voor de excellente scholen.

Bron: Nu.nl

Reacties

Geef een reactie