Stad kan (en moet) meer fosfaat uit de stad halen om te recyclen

The Optimist 1 jun 2016

Fosfaat is een onmisbare bouwstof in het leven. Ons lichaam heeft het nodig en onze aarde heeft het nodig voor de groei van landbouwgewassen. Het dreigend tekort aan fosfaat in de wereld is een serieuze uitdaging. Een deel van de oplossing is om zuiniger te zijn en om fosfaat te recyclen. Dat kan ook in de stad. Een opiniestuk in Het Parool roept Amsterdam op om de uitgesproken ambities een “circulaire” hoofdstad te zijn waar te maken door fosfaat uit de stad te halen. Hoe dat kan? Door de riool-waterzuivering aan te vullen met een installatie die de fosfaat uit onze uitwerpselen haalt. Dat is mogelijk; andere waterschappen kunnen binnenkort al 90 procent van het fosfaat terugwinnen uit de as van verbrand rioolwaterzuiveringsslib. Fosfaat is te belangrijk om niet te benutten, stellen de auteurs.

Bron: Het Parool

Reacties

Geef een reactie