Relativering nodig voor regeerbaarheid

The Optimist 11 jul 2016

Polarisatie kan nuttig zijn om politieke tegenstellingen in een samenleving helder te maken. Maar duurt zij te lang en wordt zij een doel in zichzelf, dan ontstaan er kloven die nauwelijks nog zijn te overbruggen. Dat zegt Hans Goslinga in een opinieartikel in Trouw. ‘Een democratie kan niet zonder het organiseren van een politieke wil, maar in een plurale samenleving behoeft deze wil in het elfde uur een relativering. Wie het absolute gelijk aan zijn kant meent te hebben en daarbij beweert namens het volk te spreken, neemt het volk niet serieus maar spant dat voor zijn karretje’, aldus Goslinga.

Bron: Trouw

Reacties

Geef een reactie