Een plan om de ijsberen te redden

The Optimist 11 jan 2017

Vanwege de klimaatverandering krimpt het Noordpoolijs snel. Dat is een bedreiging voor de ijsberen. De Amerikaanse dienst voor visserij en natuur, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft nu een plan gepresenteerd om de ijsbeer te redden. Verdere CO2-reductie is belangrijk, stellen de auteurs van het rapport, omdat zo verdere opwarming kan worden voorkomen, maar strengere regels over de jacht op ijsberen vormen eveneens een cruciaal onderdeel. Verder zou meer aandacht moeten komen voor de specifieke gebieden waar ijsberen hun nesten maken, meer aandacht om ziektes op te sporen en te behandelen en meer aandacht om de schade van olievlekken op te ruimen. Daarmee is een pragmatisch plan

Bron: Trouw

Reacties

Geef een reactie