Milieudefensie wil schonere lucht via de rechter

The Optimist 2 aug 2016

In Engeland is het al met succes gedaan. En de uitspraak in de Urgenda-zaak biedt een flinke steun in de rug. Milieudefensie acht de tijd rijp voor een rechtszaak tegen de Staat vóór schonere lucht. De overheid heeft immers zorgplicht voor haar burgers en dat geldt ook voor het aanvaardbaar houden of maken van verontreiniging in de lucht. Milieudefensie claimt dat door hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide jaarlijks duizenden burgers eerder overlijden. De vereniging komt ook met voorstellen om de kwaliteit te verbeteren.

Bron: NOS

Reacties

Geef een reactie