Meer kans op een baan met soepele bijstandsregels

The Optimist 5 jul 2017 Economie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft vijf gemeenten toestemming gegeven om gedurende twee jaar de regels voor de bijstand te versoepelen. Daarmee wil ze onderzoeken op welke manier mensen met een uitkering de meeste kans hebben op een baan.

Klijnsma biedt de gemeenten Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer de ruimte om een andere aanpak te kiezen dan is bepaald in de Participatiewet. Deze wet schrijft namelijk voor dat iemand met een uitkering een tegenprestatie moet leveren en moet meewerken aan reïntegratie. Door de stap van de staatssecretaris kunnen de vijf gemeenten nu onderzoeken of andere regels mensen gemakkelijker uit de bijstand laten komen. Doel van de activiteiten is degenen die nu een uitkering hebben sneller aan betaald werk te helpen.

Tijdens de experimenten worden er verschillende onderzoeksgroepen geformeerd. Zo komt er een groep waarin de deelnemers een beperkt bedrag van de inkomsten uit werk mogen houden zonder dat dit wordt verrekend met de uitkering. Een andere groep krijgt minder verplichtingen opgelegd en de derde groep kan rekenen op intensievere begeleiding.

Om de nieuwe aanpak wettelijk mogelijk te maken is een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld. Bij het onderzoek naar de uitvoering van de experimenten zijn de universiteiten van Tilburg, Groningen en Utrecht betrokken. ZonMw, een organisatie die zich onder meer inzet voor verantwoorde onderzoekspraktijken, heeft een zogeheten toetsingskader opgesteld. Dit is nodig om na afloop van de proefperiode objectieve en wetenschappelijk onderbouwde conclusies te kunnen trekken.

Naast de vijf gemeenten die nu formeel toestemming hebben gekregen om creatiever om te gaan met de regels voor de bijstand, hebben ook de gemeenten Amsterdam en Nijmegen een verzoek ingediend bij het ministerie van SZW om te mogen experimenteren. Staatssecretaris Klijnsma verwacht nog deze zomer daarover een besluit te nemen.

Bron: www.rijksoverheid.nl
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.