Meer geld voor behoud kennis Q-koorts

The Optimist 18 jul 2017 Economie

Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor behoud en versterking van kennis over Q-koorts. Dit melden de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris van Economische Zaken in een kamerbrief. Met deze investering hoopt het kabinet meer patiënten een zo goed mogelijke zorg te bieden.

Q-koorts heeft de afgelopen jaren ernstige gevolgen gehad, waarbij veel mensen ernstig ziek zijn geworden of zelfs overleden. Het kabinet wil daarom 10 miljoen euro reserveren om de kennis te versterken. Het huidige kabinet neemt de nadere uitwerking ter hand, de precieze vorm en inhoud zijn een taak voor het nieuwe kabinet.

Het kabinet heeft op haar beurt gereageerd op drie adviezen over de zorg voor Q-koortspatiënten van BrabantAdvies, Q-support en de Nationale Ombudsman. In de brief komt naar voren dat het van belang is dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven en daarbij dicht bij huis ondersteuning en zorg krijgen. Deze ondersteuning werd voorheen verleend door Q-support. Om de overgang naar reguliere zorg zo goed mogelijk te laten verlopen wordt het Steun- en adviespunt Q-koorts (STAP) voor de komende twee jaar gefinancierd.

Het kabinet zet zich op haar beurt ook in voor het behoud en versterking van de kennis die is opgebouwd over Q-koorts, zodat deze toegankelijk blijft voor onderzoekers, patiënten en artsen. Hierbij hoort ook het in stand houden en versterken van een leerstoel. De kennis die nodig is voor een juiste diagnose en behandeling wordt verwerkt in de herziening van de multidisciplinaire richtlijn QVS. Ook het RIVM en de GGD moeten hun steentje bijdragen door patiëntenparticipatie onderdeel te maken van de bestrijding van een uitbraak.

Bron: Rijksoverheid
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.