Meer banen door samenwerking met sociaal ondernemers

The Optimist 29 jul 2021 Economie

Gemeente Den Haag gaat met sociaal ondernemers, de Social Club Den Haag en andere partners samenwerken om de arbeidsparticipatie in de stad te verbeteren. Het doel is om meer banen te creëren voor Haagse inwoners en om het sociaal ondernemerschap verder te laten groeien en professionaliseren.

De laatste jaren is sociaal ondernemen sterk in opkomst. Sociaal ondernemers vinden dat ondernemen om meer draait dan alleen maar winst maken en willen meehelpen aan het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen. Zo zetten ze zich onder andere in om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

De gemeente wil sociale ondernemers steunen om zo meer banen te creëren voor kwetsbare inwoners. Samen met Social Club Den Haag en andere partners gaan ze hen helpen bij de start en de groei van hun onderneming.

Het doel van deze sectordeal is om jaarlijks vijfhonderd mensen extra vanuit de bijstand aan het werk te krijgen of aan een opleiding te helpen, bovenop de bestaande opgave van vierduizend mensen per jaar. De ondernemers gaan betaalde banen creëren voor Haagse burgers die langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten.

Op dit moment werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een wettelijke regeling waarmee sociale ondernemingen de status van maatschappelijke BV (BVm) kunnen krijgen. Hiermee is het voor sociale ondernemers makkelijker om zowel erkenning als herkenning te krijgen.

Lees in deze daily meer over sociale ondernemingen.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie