Jongeren raken schulden deels kwijt door Jongeren Perspectief Fonds

The Optimist 24 jul 2017 Economie

In Den Haag zijn op dit moment ongeveer achttien duizend jongeren met een schuld. Gemiddeld hebben zij een schuld van €11.000,=. Maar door Jongeren Perspectief Fonds werden 53 Haagse jongeren in 2016 van hun schuld afgeholpen.

Jongeren Perspectief Fonds (JPF) is een traject waarin een deel van de schuld wordt opgekocht en kwijtgescholden. Het andere deel moet worden afgelost door een tegenprestatie zoals werk.

‘Dat kwijtschelden gaat natuurlijk niet zomaar’, zo meld de gemeentelijke trajectbegeleider Michiel Clijsters weten aan een journalist. ‘Ze ondertekenen een contract met daarin doelen en afspraken. Als ze die niet nakomen wordt de kwijtschelding ongedaan gemaakt. Bovendien moeten de jongeren vrijwilligerswerk of een maatschappelijke stage doen. Dat is dan ook gelijk het verschil met de reguliere schuldhulp. Het traject is hetzelfde, maar de manier van aflossen is anders.’

De meeste jongeren met een schuld hebben meer problemen. In het JPF-traject krijgen ze hier voor ook coaching. ‘Er zijn ook veel problemen op andere leefgebieden, zoals wonen en werken. Met alleen een studieschuld kom je dus niet in aanmerking, die wordt überhaupt buiten beschouwing gelaten. In de normale schuldsanering geldt dat ook.’

Na het succes van de proef gaat het JPF dit jaar nog honderd jongeren helpen. Aanmelden hiervoor kan niet meer, maar op de stadsdeelkantoren van Den Haag en alle andere gemeentes, kan iedereen altijd binnenlopen voor financiële hulp en ondersteuning.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.