SaturDaily: ingenieurs maken gebruik van koffiedik bij het maken van sterker beton

The Optimist 21 okt 2023 Economie

Ingenieurs in Australië hebben een manier gevonden om beton sterker te maken door gebruik te maken van koffiedik. Hierdoor krijgt de koffie een “dubbele kans” op leven en de afvalstroom naar stortplaatsen wordt verminderd.

Het team van de RMIT University ontwikkelde de techniek die beton 30% sterker maakt door afvalkoffiedik toe te voegen nadat het is omgezet in biochar met hun “energiezuinige proces”. Wereldwijd wordt jaarlijks 11 miljoen ton gebruikte koffie gegenereerd. Het afvoeren van organisch afval vormt een milieuprobleem omdat het grote hoeveelheden broeikasgassen uitstoot.

Ook het maken van beton kost enorm veel energie. Voor het gebruik van beton in bouwprojecten over de hel wereld wordt jaarlijks zo’n 50 miljard ton zand gewonnen. De koffiebiochar kan een deel van dat zand vervangen. Dat is mooi, want het zand dat we voor beton gebruiken zal een keer opraken. Daarnaast heeft de winning van dat zand – meestal afkomstig van rivierbeddingen en oevers – een grote impact op het milieu. Dit zou een stap zijn in de richting van een circulaire bouwsector.

De inspiratie voor het onderzoek was om een innovatieve manier te vinden om de grote hoeveelheden koffieafval te gebruiken in plaats van het naar stortplaatsen sturen. Verschillende partijen hebben al interesse getoond in het werk van de ingenieurs.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie