Groene woningen verkopen sneller en brengen meer op

The Optimist 20 sep 2017 Economie

Gunstige A- en B-labels verhogen de verkoopopbrengst van koopwoningen met ruim 6.000 euro. Bovendien verkopen woningen voorzien van een gunstig energielabel ruim een maand sneller. Dit alles blijkt uit een grootschalige labelimpact analyse uitgevoerd door onderzoekers van Tilburg University.

In deze studie bestudeerden de onderzoekers de ruim 62.000 woningen die in de eerste helft van 2017 werden verkocht met energielabel. Zo’n 32% van deze woningen was voorzien van een gunstig en groen A- of B-label, terwijl 15% werd verkocht met rode F- en G-labels. Kopers zijn dankzij dit energielabel vooraf op de hoogte van de thermische kwaliteit van de woningen. ‘Die thermische kwaliteit is een belangrijke factor bij toekomstig gasverbruik. De doorsnee maandelijkse gasrekening van een gemiddelde D-label woning in Nederland bedraagt 110 euro, terwijl dit kan variëren tussen 35 en 175 euro afhankelijk van de isolatiekwaliteit van het pand. Dit was altijd al zo, maar het energielabel helpt om deze variatie op voorhand bekender te maken onder kopers,’ zegt prof. dr. Dirk Brounen, de onderzoeksleider in dit project.

Duurzaam verkoopt sneller

In deze zogenoemde labelimpact analyse bestudeerden de onderzoekers de invloed van het energielabel op zowel de verkoopsnelheid als ook op de verkoopopbrengst. Door gebruik te maken van het fijnmazige cijfermateriaal van makelaarsvereniging NVM, kon daarbij rekening gehouden worden met specifieke kenmerken van een pand, zoals bijv. leeftijd, staat van onderhoud, locatie en woningtype. Een gunstig A-label versnelt de verkoop met ruim 52 dagen. Opvallend is dat de invloed van ongunstige G-labels sterker is. De verkoop van een G-label woning vergt ruim 66 dagen langer dan gemiddeld.

Duurzaam levert meer op

Eenzelfde verschil is ook te zien wanneer de verkoopprijs onder de loep wordt genomen. Ook hier is de invloed van ongunstige labels sterker dan die van de A- en B-labels. Ongunstige F- en G-labels gaan gepaard met een gemiddelde prijskorting van bijna 12.000 euro, terwijl gunstige A- en B-labels 6.000 euro extra opleveren. ‘Die groene premie staat ongeveer gelijk aan de helft van wat je mag verwachten wanneer de lagere gasrekening wordt gebruikt als basis. Ongeveer de helft van het geraamde voordeel in de maandlast wordt als het ware vooruit betaald in de hogere verkoopprijs. Het lijkt erop dat kopers heftiger reageren op de waarschuwingen van de rode labels, dan dat zij zich laten verleiden door het goede nieuws van de groene besparingen.’ Aldus Dirk Brounen.

Over het onderzoek

De onderzoekers analyseren de effecten van het energielabel op de koopwoningmarkt elke 6 maanden en beschikken hiervoor over de transactiecijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en de energielabelinformatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De prijseffecten worden bestudeerd op basis van een gevalideerd onderzoekmodel zoals beschreven in ‘On the economics of energy labels in the housing market’ van Brounen en Kok en gepubliceerd in de Journal of Environmental Economics and Management.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Reacties zijn gesloten.