Duurzame energie groeide volgens IEA fors in 2015

The Optimist 26 okt 2016

Als het om verduurzaming van elektriciteitsopwekking gaat dan liggen we wereldwijd aardig op schema om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Dat is op te maken uit een afgelopen dinsdag verschenen rapport over de duurzame energiemarkt van het Internationaal Energieagentschap (IEA). In 2015 was meer dan de helft van nieuwe opwekcapaciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen, voornamelijk zon- en windenergie. De verduurzaming loopt wereldwijd wel in een ongelijk tempo. In China plaatst men 2 windmolens per uur, maar dat is niet voldoende. De vraag naar energie groeit in China zo hard dat duurzame bronnen slechts de helft van de nieuwe vraag kunnen opvangen. In Europa, de VS en Japan groeit het aanbod duurzame elektriciteit juist harder dan de totale vraag.

Bron: FD

Reacties

Geef een reactie