ThursDaily: crowdfunding voor een moderne meent

The Optimist 16 nov 2023 Economie

Ruim drieënhalve hectare grond uit de handel halen. Dat is het doel van Hof van Moeder Aarde, een geest-, leef- en werkgemeenschap in buurtschap Noordijk in de Achterhoek. De “hoeders van de hof” starten op 11 november een crowdfunding om de hypotheek op de grond en gebouwen een laatste keer af te lossen en de grond vervolgens praktisch onverkoopbaar te maken.

Hof van Moeder Aarde is een kleine gemeenschap met een recreatieterrein en cursuscentrum in buurtschap Noordijk, bij het dorp Neede in de Achterhoek. De bewoners en vrijwilligers voelen zich geen eigenaar maar hoeders van dit stukje van de aarde. ‘We hebben de aarde te leen van onze kinderen’, legt bewoner Aschwin Bergsma uit. Mede “hoeder” Joke Houwers licht toe: ‘Daarom beheren we de grond onder Hof van Moeder Aarde ook op een ecologisch verantwoorde manier.’

Om de grond zonder financiële last aan volgende generaties door te kunnen geven, moet de hypotheek op Hof van Moeder Aarde nog één laatste keer afgelost worden. De hoeders van de hof vragen gasten, familie, vrienden en bekenden om hen te helpen om vóór 31 december a.s. € 350.000 aan schenk- en leengeld te crowdfunden. Ze organiseren verschillende activiteiten om deze actie onder de aandacht te brengen.

Dat toekomstige generaties kunnen genieten van de vruchten die het bewerken van de grond oplevert, is niet zo vanzelfsprekend in het huidige economische en rechtssysteem. Door grond als handelswaar en privé-eigendom te zien, ontstaat een vicieuze cirkel waarin dezelfde grond van generatie op generatie opnieuw gekocht en betaald moet worden. Mede daardoor blijven de prijzen van grond, voedsel, kleding en huisvesting steeds maar stijgen. Om dit te doorbreken heeft Hof van Moeder Aarde het terrein en de gebouwen zeven jaar geleden al uit de sfeer van privébezit gehaald en ondergebracht in een stichting.

De volgende stap is dat Hof van Moeder Aarde nooit meer te koop wordt. ‘We vormen dan een moderne meent of marke,’ vertelt bewoner Arjan Verschuur, ‘een groep mensen die samenwerken om op gemeenschappelijke grond zo goed mogelijk in ieders behoefte te voorzien. Dat past helemaal bij het noaberschap dat in onze streek gebruikelijk is.’

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie