Bijen helpen met bescherming sneeuwluipaard

The Optimist 16 mei 2023 Economie

Bedreigde sneeuwluipaarden leven op gespannen voet met veehouders in Kirgistan. Natuurbeschermingsorganisaties zetten projecten op om de lokale bevolking bij natuurbehoud te betrekken.

Sneeuwluipaarden zijn met uitsterven bedreigd vanwege klimaatverandering en menselijke inmenging. Een nieuw programma van natuurbeschermingsorganisaties brengt een onverwachte component in de mix om het tij te keren: bijen. Het programma wil bevordering van de lokale economie met natuurbehoud combineren.

Sneeuwluipaard

In het gebergte van Kirgistan leven ongeveer 300 tot 400 sneeuwluipaarden. Dit land is een van de slechts twaalf landen in Azië waar de katachtige voorkomt. De aanleg van wegen, mijnbouw en stroperij zijn een paar van de gevaren waar deze diersoort mee te maken heeft. Ook concurrentie met veehouders is een probleem. Dit laatste hangt samen met klimaatverandering. Vanwege de opwarming van de aarde, verplaatsen de sneeuwluipaarden zich dichter naar dorpen toe op zoek naar eten. Dan vallen ze mogelijk kuddes van nomadische veehouders aan. Dit vormt op z’n zachtst gezegd een probleem voor de lokale economie.

Bijen schieten te hulp

Het is belangrijk om lokale gemeenschappen te betrekken bij de bescherming van de sneeuwluipaarden. Daarbij bedachten natuurbeschermingsorganisaties een plan om natuurbehoud en de lokale economie met elkaar te verstrengelen. Eén manier om dit te doen, is bijenhouden. Natuurbeschermingsorganisaties steunen de bijenhouders in deze gebieden door ze van materiaal en training te voorzien. De opbrengst van de honing gaat voor een deel naar de financiering van milieuprojecten die door een plaatselijk comité worden gekozen. Bijvoorbeeld het aanleggen van kunstmatige gletsjers om water in op te slaan tijdens droogteperiodes.

Natuurbehoud en lokale economie

Dankzij de extra inkomsten kunnen de veehouders hun economische afhankelijkheid van vee verminderen, waardoor ze minder problemen ervaren met het samenleven met sneeuwluipaarden. De tijd zal moeten leren of deze projecten inderdaad bevorderlijk zijn voor de sneeuwluipaardpopulatie. Dankzij de installatie van camera’s en het gebruik van statistische modellen, proberen deskundigen de populatie sneeuwluipaarden in kaart te brengen. Het blijft overigens niet alleen bij bijenhouden. De organisaties willen zich richten op het uitbreiden van het programma met traditioneel handwerk, duurzaam toerisme en verbetering van lokale educatie.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie