Aantal bedrijven met serieuze klimaatambities stijgt

The Optimist 2 nov 2022 Economie

Het aantal bedrijven in Nederland met serieuze klimaatambities en dat uiterlijk in 2030 klimaatneutraal wil zijn, stijgt voor het derde jaar op rij. Daartegenover staat dat bedrijven die het meest vervuilend zijn, langer de tijd nodig hebben om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren of zelfs geen ambities daartoe hebben.

Dit is te lezen in de Nederlandse Innovatie Monitor 2022 die vandaag wordt gepresenteerd. Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA brengt jaarlijks dit rapport uit. Opvallend in het onderzoek is ook dat het bedrijfsleven het Nederlandse ondernemingsklimaat beoordeelt met een ruime voldoende, terwijl tegelijkertijd bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven (23%) overweegt om activiteiten te verplaatsen naar het buitenland.

Toenemende druk

‘De energie- en grondstoffencrisis, maar ook toenemende druk vanuit de maatschappij en overheid op verduurzaming draagt eraan bij dat bestaande bedrijven hun klimaatambities opschroeven. Ons onderzoek onderstreept dat een toenemend aantal bedrijven in Nederland op de goede weg is om de ecologische voetafdruk te beperken’, vertelt prof.dr. Henk Volberda, onderzoeksleider en hoogleraar strategie & innovatie aan de UvA.

Topprioriteit voor de welvaart

Bedrijven blijken vooral verduurzaming van het leefklimaat een topprioriteit te vinden voor de welvaart, al zijn ze zelf veelal gericht op economische ontwikkelingsdoelstellingen. In totaal zijn er negen hoofdconclusies in het onderzoek:

  1. Het aandeel klimaatambitieuze bedrijven stijgt voor het derde jaar op rij;
  2. Bedrijven met een relatief grote ecologische voetafdruk hebben vaker meer tijd nodig;
  3. Het bedrijfsleven draagt vooralsnog met name bij aan de economische ontwikkelingsdoelstellingen;
  4. Bedrijfsleven vindt echter dat verduurzaming van het leefklimaat meer prioriteit verdient;
  5. Het bedrijfsleven geeft het Nederlandse ondernemingsklimaat een ruime voldoende, al zijn wetgeving, belastingklimaat en sociale samenhang aandachtspunten;
  6. Bijna een kwart van de Nederlandse ondernemingen overweegt om activiteiten te verplaatsen naar het buitenland;
  7. Bijna de helft van de medewerkers (48%) beschikt reeds over de vaardigheden die naar verwachting in 2030 nodig zullen zijn;
  8. Bij het doorsnee bedrijf verdient de best betaalde persoon driemaal zo veel als een gemiddelde werknemer;
  9. Het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven blijft onverminderd hoog.

Een uitgebreide toelichting op de hoofdconclusies, inclusief tabellen en grafieken, is te vinden in de samenvatting van het onderzoeksrapport (downloadlink).

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie