Privacy en Cookie Statement The Optimist media bv

Dit is het Privacy beleid van de The Optimist Media BV. In dit Privacy beleid wordt omschreven hoe The Optimist media bv persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt. In dit Privacy beleid wordt gebruikgemaakt van de volgende definities:

Gebruiker: iedere gebruiker van de websites www.theoptimist.nl en www.medischdossier.org

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gegevens van andere dan natuurlijke personen vallen niet onder het begrip ‘persoonsgegevens’. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van onze website , maar de Wet bescherming persoonsgegevens en dit Privacy beleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens.

Privacy beleid: dit Privacy en cookie statement van The optimist media bv

Website: de websites www.theoptimist.nl

Inleiding

Wij vragen u kort de tijd te nemen om het Privacy beleid van The Optimist media bv , tot u te nemen. Dit Privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die u via de Website aan The Optimist media bv verstrekt. The Optimist media bv verwerkt persoonsgegevens door middel van de Website. The Optimist media bv hecht groot belang aan de privacy van haar gebruikers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. The Optimist media bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. The Optimist media bv is de partij die verantwoordelijk is voor de manier waarop deze persoonsgegevens worden gebruikt. In dit Privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens

The Optimist media bv verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer deze Gebruiker persoonsgegevens via de Website doorgeeft. The Optimist media bv bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Dit Privacy beleid is gericht op alle personen die gebruikmaken van de Website.

Cookies

De Website maakt soms gebruik van cookies of andere technologieën. Bij de meeste webbrowsers kunt u uw cookie-instellingen beheren via de browserinstellingen. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

1: Functionele cookies
Door middel van deze cookies wordt de werking van de Website verbeterd. De cookies vergemakkelijken het navigeren op de Website. Ook worden bepaalde, door u ingevoerde instellingen of verbeteringen via cookies bewaard.

2: Social media cookies
Op de Website staan social media buttons. Via die social media buttons kunt u informatie die op onze Website staat delen via social media. Om dat mogelijk te maken, plaatsen Facebook, Twitter, Google en/of Linkedin social media cookies waarmee onder meer kan worden bijgehouden of u informatie heeft gedeeld. Voor meer informatie met betrekking tot de manier waarop uw informatie verzameld en bewaard wordt, verwijzen wij u naar
– https://www.facebook.com/about/privacy
– https://twitter.com/privacy
https://www.google.nl/policies/privacy/

3: Analytische cookies
The Optimist media bv maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics geeft ons meer inzicht in gebruikersgedrag, laat zien welke onderdelen van onze website bezocht worden, maakt advertenties en zoekfuncties op het internet effectiever en zorgt ervoor dat we die effectiviteit ook kunnen meten. Om het voorgaande mogelijk te maken, plaatst Google cookies op onze Website. De informatie over uw gebruik van de Website die zo wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden verschaft indien Google daar wettelijk toe is verplicht of indien die derden de informatie namens Google verwerken. We verwijzen u naar het privacybeleid van Google voor meer informatie. Zie https://www.google.nl/policies/privacy/.

Contactformulier en nieuwsbrief

The Optimist media bv brengt een nieuwsbrief uit om haar leden op de hoogte te houden van haar diensten. In onze nieuwsbrief kunt u zich via een link uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Als u op de Website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de persoonsgegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Daarna zullen de persoonsgegevens die u via het contactformulier verstrekt worden verwijderd.

Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail. In elk afzonderlijk bericht wordt u in de gelegenheid gesteld om u uit te schrijven. Indien u zich uitschrijft, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Informatieverstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door The Optimist media bv voor de in dit Privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker. Ook kan The Optimist media bv uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de wet is verplicht

Beveiliging

The Optimist media bv treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Onder meer de volgende specifieke maat regelen worden getroffen:

  1. Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven te allen tijde anoniem.

Privacy beleid van derden

Ons Privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Rechten gebruiker

De gebruiker heeft recht op inzage in de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Ook heeft de gebruiker, zoals bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens, recht op verbetering , aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wil maken, of als u vragen of zorgen heeft over ons Privacy beleid, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@theoptimist.nl

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt The Optimist media bv wijzigingen aan in haar Privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy beleid aan te passen en raden u aan om dit Privacy beleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De doorgevoerde wijzigingen zullen op deze pagina bekend worden gemaakt.
Dit Privacy beleid werd voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2023.