Masteropleiding tot leerkracht basisonderwijs

The Optimist 8 okt 2021 Samenleving

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam start vanaf september 2022 hoogstwaarschijnlijk een masteropleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Hiermee willen de universiteiten helpen het lerarentekort op te lossen.

Tweejarige master

Afgelopen week kregen deze masteropleidingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een voorlopig positieve beoordeling. Deze organisatie beoordeelt en accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs. Naar verwachting start aankomend studiejaar de eerste lichting aan deze tweejarige Educatieve Master Primair Onderwijs.

Potentiële leraren

De nieuwe lerarenopleidingen richten zich op een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat. De masters zijn vooral bedoeld voor universitaire bachelorstudenten Sociale Wetenschappen die een lesbevoegdheid willen behalen op universitair masterniveau. Tijdens de masteropleiding leren studenten hoe zij de expertise uit hun bacheloropleiding kunnen toepassen bij het lesgeven.

Lerarentekort

Uit schattingen van het ministerie van Onderwijs blijkt dat er in 2025 in het basisonderwijs een tekort van zeker duizend fulltime leerkrachten zal zijn. Met de nieuwe studie hopen de vier universiteiten dit lerarentekort terug te dringen met zo’n 150 tot 200 nieuwe basisschooldocenten per jaar.

Al eerder is een universitaire bacheloropleiding gestart waarmee studenten meester of juf kunnen worden. Studenten halen in vier jaar tijd een pabo-diploma en een diploma van een universitaire opleiding pedagogische wetenschappen. Lees hierover in deze daily.

The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

Geef een reactie