Klimaatakkoord ook economisch beter

The Optimist 5 feb 2020 Natuur & Milieu

Overheden hebben nog moeite om het klimaatakkoord van Parijs na te leven, en een extra duwtje in de rug lijkt nodig. Deze komt nu van het researchinstituut voor klimaatimpact in Potsdam. Zij ontdekten namelijk dat klimaatverandering beperken minder kost dan niets doen.

Het vervangen van steenkoolfabrieken en maatregelen zoals een CO2-prijs brengen de nodige kosten met zich mee. De onderzoekers van het researchinstituut wogen daarom in een uniek onderzoek de schade van klimaatverandering (bijvoorbeeld door toegenomen extreem weer of een afname in arbeidsproductiviteit) af tegen de kosten van het terugdringen van broeikasgassen. En wat bleek: een stijging van 2 graden was de goedkoopste optie. Dit komt overeen met de maatregelen die in het klimaatakkoord zijn afgesproken. De afspraken die in Parijs zijn gemaakt zijn dus ook economisch het verstandigst.

Bij het maken van de berekeningen werd het bekende computersimulatiesysteem ‘Dynamic Integrated Climate-Economy model’ gebruikt van Nobelprijswinnaar William Nordhaus. Dit systeem is getraind om te zoeken naar de beste opties voor economische groei. Bij de berekening van het researchinstituut wordt overigens geen rekening gehouden met immateriële verliezen zoals het uitsterven van diersoorten.

Bron: NOS
The Optimist

The Optimist

The Optimist is een onafhankelijk opinietijdschrift over mensen en ideeën die de wereld veranderen.

Meer over The Optimist >

Reacties

2 reacties op “Klimaatakkoord ook economisch beter”

  1. Zoals de laatste tijd vaak gebeurt worden klimaat en milieu willekeurig gebruikt. Het klimaat is een gegeven en valt niet te veranderen. Het getuigt van verregaande arrogantie dat wij denken dat wij het klimaat kunnen veranderen. Waanzin ten top!

Geef een reactie