Niets dan de waarheid

Clare Hollingworth is niet meer. Ze overleed begin januari op 105-jarige leeftijd. Lang was ze getuige geweest van het wereldnieuws,
Lees meer

Drie antwoorden aan de boze kiezer

De kiezer is boos. Die boze kiezer heeft nog één machtsmiddel: zijn stem. En als hij de kans krijgt, gebruikt hij die stem niet om te bouwen maar om af te breken. In deze blog formuleert Jurriaan Kamp drie antwoorden aan de boze burger die kiest voor Brexit, Trump en Wilders. Denkt u mee? Welke antwoorden ziet u? The Optimist begint een dialoog.
Lees meer

Ode aan de assertiviteit

Keuzes maken heeft voor mij alles te maken met assertiviteit. In mijn werk houd ik mijn klanten voor dat ze assertiever mogen zijn. ‘Assertief’ wordt door veel mensen verward met het begrip ‘agressief’. Voor anderen staat assertief zijn gelijk aan ‘nee’ kunnen zeggen. Laat ik een poging wagen om het verschil uit te leggen. Want de enige overeenkomst tussen assertief en agressief, is dat het begint met een ‘a’ en eindigt op ‘ief’. Maar dat geldt ook voor attractief, alternatief en aardappeldief ...
Lees meer

Cijfers overtuigen niet

Als je iets wezenlijks wilt veranderen dan dient het bewustzijn als eerste te transformeren. Purpose gedreven bedrijven zijn ingericht om een bijdrage te leveren aan een hoger doel, zoals het terugdringen van de CO2 uitstoot, het creëren van eerlijke handel en het verbeteren van het leven op aarde. Deze wereldverbeteraars zijn lange tijd door de gevestigde orde gezien als een exotisch soort van een ander eiland. Laten we eens kijken of dat zo is. Ernst&Young berekende …
Lees meer

Je eet wat je doet

‘Je doet wat je eet’, stond ooit op een omslag van Ode. Het verhaal betoogde dat de stoffen in de dingen die we eten, of de stoffen die juist niet in ons eten zitten, een effect hebben op ons gedrag. Recentelijk las ik over een onderzoek dat me vertelde dat het ook andersom is. Je kan ook zeggen: Je eet wat je doet. We weten allemaal dat goed eten gezond is. Maar dat nieuwe onderzoek laat iets heel interessants zien
Lees meer

Krachtterminologie

Vloeken is zo oud als de weg naar Rome. En zelfs nog ouder. De vroege Grieken hadden als krachtterm “Bij Zeus”. Bij de Romeinen was dat “Bij Hercules”. Goden genoeg om je woorden kracht bij te zetten. De filosofen van de Cynici (genoemd naar de hond) erkenden Zeus niet als oppergod en zeiden dus: “Bij de hond”. Vrij vertaald: hondjandosie!
Lees meer

Het gelijk van Heraclitus

De Griekse filosoof Heraclitus vatte het kort samen: panta rhei, alles stroomt. Ofwel: alles verandert, niets blijft hetzelfde. Optimistisch beschouwd kun je daarop voortborduren met het gezegde “verandering van spijs doet eten”. Althans, als je van verandering houdt. Als ik mijn kleine meid een lekkerbekje voorschotel
Lees meer

Vluchten in jongensdromen

Als jochie van 10 werd mij door ooms en tantes vaak de vraag gesteld: wat wil je later worden als je groot bent? Steevast antwoordde ik: autocoureur, striptekenaar en burgemeester. Graag alle drie tegelijk en - die wijsheid kwam pas later, toen ik hoorde wat een striptekenaar gemiddeld verdient - met opgetelde inkomens. Achteraf gezien
Lees meer

De Nieuwe Macht

Er raast een storm door Nederland, maar de politiek heeft er nog geen oog voor en staat in het oog van de orkaan. Er ontstaat een nieuwe macht van onderop vanuit de samenleving, buiten de gestaalde politieke kaders om.


Lees meer